ORGANI UPRAVLJANJA

Predsjednik Upravnog odbora Pajić Muhamed nastavnik matematike i fizike iz Travnika

Dopredsjednica Memija Azra nastavnica bosanskog jezika i književnosti i profesorica pedagogije iz Fojnice.

Upravni odbor čine:

 1. Sušić Samir-Gornji Vakuf/Uskoplje
 2. Đugum Salko-Bugojno
 3. Gazić Smajo-Bugojno
 4. Šego Arnela-Jajce
 5. Mavrković Jasminka-Donji Vakuf
 6. Hadžić Zuhdija-Travnik
 7. Pajić Muhamed-Travnik
 8. Memić Nesib-Novi Travnik
 9. Rizvanović Avdo-Vitez
 10. Travnjak Sabahudin-Busovača
 11. Memija Azra-Fojnica
 12. Jahić Aldin-Kiseljak

Nadzorni odbor čine:

 1. Kurić Jusuf-Donji Vakuf
 2. Mašetić Zijad-Gornji Vakuf/Uskoplje
 3. Palalić Fajik-Novi Travnik

Statutarna komisija:

 1. Husić Arif-Travnik
 2. Zlotrg Murisa-Vitez
 3. Popara Amela-Bugojno

Sud Časti:

 1. Pamić Nafiz-Fojnica
 2. Dugonja Mensur-Busovača