INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.07.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali:

Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK

Abdulan Serezlija, predsjenik SSVOONK SBK

Nada Jukić, predsjenica NSDSŠ KSB

Goran Pulteić, predsjenik NSUUOŠ KSB je zbog ranije preuzetih obaveza bio opravdano odustan.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona i aktivnosti u cilju poboljšanja.

Na sastanku je razmotreno i dogovoreno sljedeće:

 1. Pravilnik o ocjenjivanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama  u Srednjobosankom kantonu je verificiran od strane ministra i isti će biti objavljen u narednom broju Službenih novina SBK.
 2. Komisija koja je radila na izradi Pravilnika će nastaviti da prati njegovu implementaciju, te će izvršiti eventualnu nadogradnju ili preciziranje dijela koji se ondosi na rad stručnih aktiva.
 3. Istaknuta je potreba da se za stručne saradnike koji ranije nisu radili u školama (defektolog, logoped, psiholog…) sačini detaljan opis poslova u smislu normiranja.
 4. Iskazana je potreba da se preciziraju poslovi i obaveze volontera i pripravnika sa ciljem stvaranja veće odgovornosti i kvalitetnije edukacije.
 5. Upis učenika u srednje škole, te formiranje odjeljenja u osnovnim školama još nije okončao, te će ministarstvo  po tom pitanju tražiti realna rješenja.
 6. Eventualni tehnološki višak koji se može pojaviti na početku školske godine, moguće je rješavati angažmamom na poslovima asistenta u nastavi, pod istim uvjetima. Vlada SBK je dala saglasnost na ovaj vid zbrinjavanja.
 7. Ministar će organizirati sastanak na kojem će se razmotriti korekcija Nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku, kako bi se preduprijedili eventualni problemi te vrste na počeku nove školske godine.
 8. Ministar je fotmirao Radnu grupu za izradu Pravilnika o stručnom usavršavanju nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu.

S poštovanjem, predjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.06.2021.godine, održana je 21. sjednica Upravnog odbora nezavisnog samostalnog sindikata odnovnog obrazvanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prislustvovala većina članova Upravnog odbora ,dok je jedan član bio opravdano odsutan zbog porodičnih obaveza a predsjenik Nadzornog odbira zbog bolesti.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održana je završna sjednica Komisije za izradu pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Sredbnjobosanskog kantona.

Ministar Bojan Domić je svojom odlukom imenova Komisiju u sastavu:

 • Ministarstvo obrazovanja:
 1. Nezira Fuško –predsjednica komisije
 2. Ivica Augustinović-zamjenik predsjednice komisije
 • Sindikat osnovnih škola:
 1. Muhamed Pajić-član
 2. Azra Memija-član
 3. Goran Puletić –član
 • Sindikati srednjih škola:
 1. Abdulah Serelija-član
 2. Nada Jukić-član
 • Direktori osnovnih škola:
 1. Midhat Škrijelj-član
 2. Jašarević Adis-zamjenski član
 3. Dražena Hegediš-član
 4. Anđa Džambas-član
 • Direktori srednjih škola:
 1. Nevzudin Buzadžija-član
 2. Niko Grganović-član

Zadatak Komisije je bio da sačini i usaglasi tekst Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu, te isti dostavi Ministru na dalji postupak.

Nakon dugog niza sastanaka, usaglašavanja i dorade teksta, Komisija je u cijelosti usaglasila tekst Pravilnika, te formu i sadržaj pratećih obrazaca.

Komisija je usaglašeni tekst Pravilnika dostavila Ministru na verifikaciju, nakon čega bi isti trebao biti objavljen u Službenim novinama Srednjobosanskog kantona, te počela njegova implementacija.

Članovi Komisije ipred Sindikata se zahvaljuju svojim članovima na podršci, strpljenju i razumjevanju a ostalim članovia Komisije na korektnosti pri radu.

Posebno se se zahvaljujemo Ministru na prihvatanju inicijative za izradu ovog Pravilnika i uključivanju u Komisiju svih zainteresiranih strana za ovu materiju.

S poštovanjem,

INFORMACIJA

Poštovene koleginice i kolege,

Dana 09.06.2021.godine, Koordinacija sindikata obrazovanja Srednjobosanog kantona je Ministarstvu obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta, te Vladi Srednjobosanskog kantona podnijela zahtjev za produženje ugovora o radu za radnike koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.

Naime, ovaj zahtjev temeljimo na činjenici da je zbog pandemije tekuća školska godina morala biti produžena, te postoji realna potreba za okončanjem poslovnih obaveza svih radnika koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.04.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 20. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Jedan član Upravnog odbora je bio opravdano odsutan.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.04.2021.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, održan je završni satanak Komisije za izradu pravilnika o prećenju, ocjenjivanju, naperovanju  i prelasku u viši platni razred nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Pored članova Konisije, sastanku je prisustvovao i Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Nakon dva sata zajedničkog rada na tekstu, Komisija nije u potpunosti usaglasila tekst pravilnika , te je zakazan sastanak za dodatno usaglašavanje krajem tekućeg mjeseca.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.04.2021.godine, na poziv  Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak sa  predsjednicima  Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona. 

Nakon razmjene informacija, stavova i prijedloga konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Nakon provedene javne rasprave u vezi  Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i prelasku u viši platni razred nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, organizirat će završni sastanak imenovane Komisije uz učešće ministra. Konstatovano je da je okvirni tekst Pravilnika prihvatljiv, a konačni tekst će biti sačinjen nakon dorade.
 1. Redovana nastava za učenike osnovnih škola će se nastaviti u dosadašnjoj formi, dok će u narednom periodu redovna nastava biti nastvaljena za učenike završnih razreda srednjih škola, o čemu će se donijeti posebna odluka.
 2. Prihvaćena je inicijativa  da prosvjetni radnici budu tretirani kao jedna od prioritetnih skupina prilikom utvrđivanja plana vakcinacije.
 3. Prihvaćena je inicijativa da se na proširenom sastanku otvori razgovor vezan za preispitivanje Izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku.
 4. Iskazan je različit pristup pri obračunu prekovremenog rada u srednjim školama, te je usaglašena potreba da se to unarednom perodu izjednači.
 5. Dogovoren je nastavak saradnje izmđu Ministarstva i Sindikata.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.03.2021.godine, u prosterijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Trtavniku, održana je 6. redovna sjednica Skupštine nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina sindikalnim povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Pored članova Skupštine sjednici je prisustvovao i advokat Irsan Kukić u svojstvu poslovnog saradnika za pravna pitanja Sindikata.

Nakon usvajanja dnevnog reda, uvodnih izlaganja i konstruktivnih diskusija po pdređenim tačkama, Skupština je jednoglasno usvojila sljedeće

ZAKLJUČKE

Continue reading “ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK”

8.MART-MEĐUNARODNI DAN ŽENA-informacija

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8.marta-Međunardnog dana žena, u organizaciji Sekcije žena nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, dana 06.03.2021.godine,  u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je tribina na temu: „Normativni i institucionalni mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegivini“.

Uvodno uzlaganje podnijela je Azra Memija, dopredsjenica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i Koordinatorica sekcije žena.

Izlaganje na navedenu temu uz adekvatnu prezentaciju podnijela je Jasminka Mavrković, članica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona. 

O radno-pravnom i ekonomsko-socijalnom statusu zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona, govorio je Muhamed Pajić, predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Nakon konstuktivnih diskusija , upriličen je zajednički koktel i druženje.

S poštovanjem,

predsjednik Pajić Muhamed