8.MART-MEĐUNARODNI DAN ŽENA-informacija

Poštovane koleginice i kolege,

Povodom 8.marta-Međunardnog dana žena, u organizaciji Sekcije žena nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, dana 06.03.2021.godine,  u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je tribina na temu: „Normativni i institucionalni mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegivini“.

Uvodno uzlaganje podnijela je Azra Memija, dopredsjenica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i Koordinatorica sekcije žena.

Izlaganje na navedenu temu uz adekvatnu prezentaciju podnijela je Jasminka Mavrković, članica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona. 

O radno-pravnom i ekonomsko-socijalnom statusu zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona, govorio je Muhamed Pajić, predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Nakon konstuktivnih diskusija , upriličen je zajednički koktel i druženje.

S poštovanjem,

predsjednik Pajić Muhamed

STAVOVI I ZAKLJUČCI

 1. Zakoni o školstvu  i Nastavni planovi i programi su temeljni dokumenti na kojima počiva obrazovni sistem u svakoj organiziranoj i uređenoj državi. 
 2. Nastavnim planom i programom se afirmišu ekonimske prednosti i potrencijali zemlje (regije), kulturno i duhovno nasljeđe, društvene i moralne vrijednosti, te patriotizan i kosmopolitizam.
 3. Iz gore navedenog, donošenje Nastavnog plana i programa je odgovoran proces i iziskuje temeljne naučne analize, angažman instituta, univreziteta, škola, kao i svih aktera obrazovnog procesa.
 4. Rezultati primjene Nastavnih planova i programa vidljivi su nakon dužeg vremena a efekti  primjene  digoročni.
 5. Izmjena Nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku je izvršena bez bilo kakvih konsultacija ili raprave sa isključivim ciljem zadovoljenja određenih parcijalnih interesa pojedinaca, te su kao takve neprihvatljive i drštveno štetne.
 6. Izmjene nastavnog plana i programa su postavljene tako da potpuno otvaraju vrata raznim profilima stručne spreme da uđu u nastavni proces (inžinjeri, ekonomisti…) i tako zauzmu mjesto istinskim prosvjetnim radnicima koji su se namjenski školovali za tu profesiju (učitelji, nastavnici, profesori…). 
 7. Ove izmjene su postavljene  jako široko, što otvara mogućnost raznih manipulacija kada su u pitanju stručna zvanja i njihov prijem na određene poslove u školi.
 8. Otvaranje mogućnosti da se raznim profilima stručne spreme omogući da „polažu pedagošku grupu predmeta“ je ponižavajuće za nastavnike i profesore koji su se namjenski školovali za zanimanja prosvjetnih radnika
 9. Ovim izmjenama nastavog plana i programa za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku se potpuno urušava obrazovni sistem u Srednjobosanskom kantonu, te obesmišljava častan poziv nastavnika i profesora.

Zaključci:

 

 • Izmjene nastavnog plana i programa za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku u ovom tekstu su neprihvatlje i društveno štetne.
 • Zahtjevamo da se po ovom pitanju povede šira stručna rasprava uz prisustvo javnosti, te iznađu adkvatna rješenja kojim će se postojeće izmjene korigovati.

 

 

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 13.02.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 19. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Na samom početku sjednice, prisutni su se prisjetili i adekvatnom molitvom odali počast preminulom članu Upravnog odbora NSSOOIO SBK, rahmetli Avdi Rizvanoviću.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI

 1. Upravni odbor odaje priznanje Pregovaračkim timovima Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, Koordinacije sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona, Vladi i Ministarstvu obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona koji su prepoznali potrebu izrade novog Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona, te njegovu izradu pozicionirali u Kolektivnom ugovoru za osnovne škole.

Continue reading “KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI”

INFORMACIJE SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 03.02.2021.godine, na zahtjev Sindikata , održan je sastanak Predsjenika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na područiju Srenjobosanskog kantona.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Ministar će u narednom periodu izdati instrukciju, koja je dogovorena na prethodnom sastanku, a kojom će se bliže urediti određene aktivnosti a u skladu sa Kolektivnim ugovorima i drugim podzakonskim propisima.
 2. Komisija za izradu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama je okončala rad na ovom dokumentu.

Pravilnik će ovih dana od strane Ministarstva biti dostavljen na javnu raspravu u sve osnovne i srednje škole.

Molimo sve članove Sindikata da Pravilnik  temeljno anlaliziraju ,te na sjednicama Nastavničkog vijeća daju eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije.

Nakon provedene javne rasprave Komisija će ponovo razmotriti pristigle primjedbe, prijedloge i sugestije, te sve što bude konstruktivno ugraditi u konačni tekst.

Ovako usaglašen tekst Pravilnika bit će dostavljen Ministru na verifikacju.

 1. Sindikati su inicirali razgovor u realizaciji pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.

Dogovoreno je da će se razgovarati na tu temu sa predstavnicima Ministrarstva pravde i Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona.

 1. Sindikat osnovnog obrazovanja su iznijeli ozbiljne zamjerke na Izmjene i dopune nastavnih planova za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu realizuju na bosanskom jeziku u Srednjobosanskom kantonu.

 

 • Nastavni plan i program je toliko važan dokument i tiče se direktno ili indirektno svih građana Srednjobosanskog kantona, te stoga zahtjeva stručnu analizu i široku javnu raspravu.
 • Neprihvatljivo je da se ovaj dokument donosi u uskim krugovima Vlade, bez šire rasprave, konsultacija i po skraćenom postupku.
 • Ovaj dokument je usklađen sa Zakonom o osnovnom školstvu u Srednjobosanskom kantonu po pitanju stručne spreme, obzirom da je stavio u istu ravan VI,VII stepen stručne spreme kao i diplome po bolonjskom sistemu obrazovanja ali nisu usklađena zvanja.
 • Izmjene su postavljene široko i neprecizno tako da otvaraju prostor da u školi rade osobe raznih profila stručnosti, koji nisu nastavnici ili profesori tih predmeta (inžinjeri, ekonomisti,….)
 • Ovim izmjenama i uz primjenu Uredbe o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu će se sigurno dešavati da se umjesto nastavnika i profesora koji su završili pedagošku akademiju, pedagoški fakultet ili fakultete prirodnih i društvenih smjerova na nastavničkom odsjeku i koji su se školovli namjenski za rad u školi , budu primljeni inženjeri, ekonomisti i slični profili stučne spreme, što je pogrešno, neprihvatljivo i društveno štetno.
 • Naknadno polaganje „pedagoške grupe predmeta“samo devalvira zvanja nastavnika i profesora te omalovažava stručni obrazovni kadar.

Nakon diskusije zaključeno je sljedeće:

U narednom periodu organizirati razgovor  i raspavu po ovom pitanju, uključujući širi broj aktera obrazovnog procesa, te iznaći najbolje moguće rješenje.

Napomena:

Molim Sindikalne podružnice da organzriraju posebnu sjednicu na kojoj će razmotriti Izmjene i dopune nastavnih planova i programa za devetogodišenje osnovne škole koje nastavu realiziraju na bosanskom jeziku u Srednjobosanskom kantonu (vidjti tekst na stranici ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona), te da svoje mišljenje, primjedbe, prijedloge,  stavove i zaključke po ovom pitanju dostave Sindikatu, kako bi se atikulisao jasan stav i vodila dalja aktivnost.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege, Dana 12.12.2020.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 18. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona. Sjednici je prisustvovalo 10 člnova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su 2 člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna zbog bolesti. U okviru usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.  

 • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

  Zapisnik je sačinjen od strene imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.  

 • Izvještaj o radu Komisije za izradu Prtavilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama , te ocjenjivanju, i napredovanju odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu

  Informaciju o radu Komisije, te toku usaglašavanja pri izradi Pravilnika, podnio je Predsjenik Upravnog odbora u svojstvu člana Komisije. Nakon diskusija usvojen je sljedeći zaključak: Upravni odbor podržava  članove Komisije ispred Sindikata u radu na tekstu Pravilnika, zasnovanom na pricipima utvrđenim Kolektivnim ugovorom i dogovorenim okvirom.  

 • Izvještaj o radu Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

  Izvještaj o formiranju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora, te razmatranju pojedinih zahtjeva podnio je Predsjednik Upravnog odbora u svojstvu člana Komisije. Konstatovano je sljedeće:

 • Komisija je formirana na temelju odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole, odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona.
 • Članove Komisije predložile su strane potpisnice Kolektivnog ugovora (Vlada i Sindikat).
 • Imeneovana Komisija je jedina nadležna da tumači Kolektivni ugovor a ne bilo koja strana ili pojednac (vlada, sindikat, ministar, direktor…).
 • Komisija može dati:
 1.  tumačenje – ako je upit takav da se daje opće tumačenje koje je uvijek primjenjivo za sve
 2. Odgovor- ako je upit takav da se odnosi samo na problem određene osobe
 • Komisija odluke donsi konsenusom. Ukoliko se ne postigne konsenzus od strane Komisije, onda je sud jedina instanca koja može donijeti valjanu odluku.
 • Upravni odbor poziva sve članove Sindikata da svaki eventualni problem po pitanju primjene Kolektivnog ugovora dostave pisanoj formi putem svog povjerenika Sindikatu, koji će to proslijediti Komisiji za tumačenje.
 • Komisija nije postigla saglasnost u tumačenju dva upita, te je će se isti pokušati riješiti na drugi način.

 

 • Instukcija Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog kantona

  Obaveze svih radnika po pitanju rada u 40-satnoj radnoj sedmici su utvrđene Pedagoškim standardima i Kolektivnim ugovovorom. Obzirom da je u pojedinim školama dolazilo do odstupanja i jednostranog tumačenja primjene 40-satne radne sedmice, prihvaćena je inicijativa Sindikata da Ministarstvo obrazovanja sačini instrukciju kojom će se ova materija precizirati u njenoj primjeni.  

 • Anex kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu

  Da bi se pravo radnika u skladu sa članom 39. Kolektivnog ugovora primjenilo na identičan u osnovnim i srednjim školama neophodno je da se članom 39. u stavu 3. utvrdi početak primjene od 01.01.2020.godine. Ova intervenicija je usaglašena u okviru ministarstva i dostavljena Vladi na očitovanje.  

 • Pozicija osnovnog obrazovanja u prijekciji budžeta Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu

  Projekcijom Budžeta za 2021.godinu planirat će se sredstva za plaće i zaposlenih u skladu sa Kolektivnim ugovorom.  

 • Obaveze sindikalnih podružnica na kraju kalednadske godine

  Upravni odbor je donio Uredbu o radu sindikalnih podružnica i Instrukciju o vođenju finansijske dokumentacije u sindikalnim podružnicama, te je iste dostavio u sve sindikalne podružnice. Sindikalne podružnice su obavezne da u skadu sa Uredbom i Instukcijom sačine sljedeće:

  • Izvještaj o radu podružnice za 2020.godinu
  • Program rada podružnice za 2021.godinu
  • Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020.godinu
  • Izvještaje i program prezentirati i usvojiti na sjednici sindikalne podružnice

 

 • Svaka sindikalna podružnica je obavezna da finansijski izvještaj sačinu na obrsacu koji je sačinjen od strane računovodstvenog srevisa i dostavljen u podružnice. Ovako sačinjeni izvještaj na propisanom obrascu, potpisan od strane povjerenika, ovjeren pečatom sindikalne podružnice, te usvojen na sjednici sindikalne podružnice ,treba dostaviti Sindikatu u orginalnom primjerku najkasnije do 10.01.2021.godine. 

 

 • Ovi izvještaji će biti sastavni dio konsolidovanog finansijskog izvještaja koji bude radio računovodstveni servis za NSSOOIO SBK.
 • Sindikalna podružnica koja ne bude uradila izvještaj u skladu sa ovom isnsrukcijom snosit će svaku vrstu odrgovornosti.

 

 • Analiza obilježavanja 5. Okotobra-Svjetskog dana nastavnika

 

 • 5.oktobrar-Svjetski dan nastavnika obilježen je u uvjetima prilagođenim epidemiokoškoj situaciji.
 • Organuzacija i program bili su na zavidnom nivou.

 

 • Tekuća pitanja

 

 1. Organizacija nastave u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom Covida-19.

-Upravni odbor je ocjenio da je organizacija nastave u vanrednim uvjetima, te odgovornost svih učesnika u nastavnom procesu izuzetno dobra i na zavidnom nivou. -Upravni odbor se zahvaljuje svim učesnicima nastavnog procesa na odgovornom pristupu u radu u uvjetima pandemije.

 1. Polaganje sručnih ispita za pripravnike

-Ministarstvo brazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srdnjobosanskog katona je sačinilo izmjenjeni pravilnik za polaganje stručnih ispita, sa ciljem da se omogući polaganje stručnog ispita svim kandidatima koji su stekli  pravo polaganja. S poštovanjem,

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.12.2020.godine, u prostorijama Vlade srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za izradu Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju, i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu.

Rješenjem Ministra u sastav Komisije imenovani su predstavnici Ministarstva obrazovanja, Sindikata osnovnih i srednjih škola  kao i predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona.

Komisija je održala 4 radna satanka na kojoima je usaglašavan tekst Previlanika, te je dio teksta usaglašen, dok je drugi dio teksta u procesu usaglašavanja.

Rad Komisije bit će nastavljen 14.12.2020.godine.

S poštovanjem,

predjsednik Pajić Muhamed

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.11.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak sa predsjednicima Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

Nakon konstuktivnih diskusija, razmjene mišljenja i prijedloga, kostatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. Organizacija i tok nastave pod posebnim okolnostima izazvanim pandemijom Covida-19 ocjenjen je dobar, obzirom da nije bilo značajnijih epidemioloških problema u školama.
 2. Obzirom da je bilo različitog pristupa pri raspodjeli i preraspodjeli sati u okviru 40-satne radne sedmice, Ministarstvo će izdati posebnu instukciju zasnovanu na Pedagoškim standardima, Kolektivnim ugovorima, te Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama, sa ciljem da se ova problematika uredi na jedinstven i precizan način.
 3. Razmotren je okvirni tekst Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te ocjenjivanju i napredovanju odgajatelja i stručnih saranika u predškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. Pomenuti tekst će biti predmetom daljnjeg usaglašavanja na sastanku nadležne Komisije dana 01.12.2020.godine.
 4. Stučni ispiti za pripravnike koji su stekli uvjet za polaganje održat će se do 31.12.2020.godine, pod posebnim okolnostima i prilagođenom pravilniku. poštovanjem,

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić