INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 26.02.2018.godine, na poziv Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak između ovlaštenih predstavnika Ministarstva i Sindikata osnovnih škola sa ciljem da se pokuša dodatnim usaglašavanjem usaglasiti odredbe Kolektivnog ugovora koje su ostale neusaglašene sa satanka od 22.02.2018.godine.

Strane nisu uspjele usaglasiti sporne odredbe, obzirom da je svaka strana ostala pri svojim zahtjevima i prijedlozima.

Sindikati su ostali pri zaključcima sa zajedničke sjednice Skupštine od 03.02.2018.godine održane u Vitezu a predstavnici ministarstva pri negaciji dogovorenih odredbi od 13.06.2017.godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

P  R  E  D  M  E  T  :  INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 22.02.2017.godine, na poziv Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, održan je radni sastanak predstavnika Ministarstva i Sindikata osnovnog obrazovanja, sa ciljem da se pokuša dodatno usaglasiti tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja.

Razgovaralo se o revidiranom tekstu Kolektivnog ugovora dostavljenog Sindikatu od strane Ministarstva i primjedbama koje je Sindikat dostavio u pismenoj formi Ministarstvu.

U nekim odredbama, koje se tiču radno-pravnog statusa postignuta je načelna saglasnost. Continue reading “P  R  E  D  M  E  T  :  INFORMACIJA”