MINISTARSTVO OBVRAZOVANJA NAUKE, KULTURE I SPORTA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Pregovarački tim Ministarstva

n/p Katica Čerkez , ministrica

P  R E  D M E  T :  ZAKLJUČAK

Poštovana-i,

Nakon uspješno okončenih pregovora, usvojili smo zaključak da usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora dostavimo na izjašnjavanje Vladi i sindikalnim podružnicama, kako bi dobili saglasnost za zaključivanje tj. potpis.

Ovim putam Vas obavještavam da je tekst Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja razmatran u sindikalnim podružnicama, te se o istom očitovao i Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Na osnovu očitovanja većinom glasova prihvaćen je sljedeći zaključak:

Prihvata se Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu u tekstu koji su usaglasili Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja i Pregovarački tim Sindikata osnovnih škola dana 15.03.2018.godine, što je verificirano u zapisniku.

Nakon ovog Zaključka spremni smo pristupiti potpisivanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

P R E D M E T : INFORMACIJE, KONSTATACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.03.2017.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 5. redovna sjednica Upravnog odbora.

Sjednici je prisustvovalo 11 od ukupno 12 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, prihvaćene konstatacije, iznesena mišljenja, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: Continue reading “P R E D M E T : INFORMACIJE, KONSTATACIJE, MIŠLJENJA, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

STAVOVI, KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI

  1. Zakon o radu je donoesen sa ciljem da se svi Kolektivni ugovori stave van snage , te da se prava radnika znatno reduciraju i da se omogući poslodavcima tzv. „fleksibilno“ zapošljavanje tj. prijem i otpuštanje radnika po potrebi , želji i nalogu poslodavaca
  2. Novi Zakon o radu je u startu ukinuo neka prava ili je postojeća prava znatno reducirao, te se novim Kolektivnim ugovorima nisu mogla dostići sva prava koja su bila utvrđena u prethodnim Kolektivnim ugovorom
  3. Pregovarački tim Sindikata i Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja su 13.06.2017.godine usaglasili tekst Kolektivnog ugovora, koji je za Sindikat bio zadovoljavajući ali ga Vlada nije željela verificirati, plasirajući priču o „nezakonitosti“ pojedinih članova, što je bio izgovor za opstukciju i namjeru da se dogovorena prava dodatno uruše Continue reading “STAVOVI, KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI”

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 15.03.2018.godine, Pregovarački tim ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sa punim ovlaštenjem od Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovarački tim sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona su izvršili dodatno usaglašavanje spornih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, te postigli saglasnost u cijelom tekstu. Continue reading “INFORMACIJA SA PREGOVORA”

P R E D M E T : INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 13.03.2018.godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona održani su pregovori po pitanju neusaglašenih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja.

Nakon dugog usaglašavanja postignut je određeni pomak u pojedinim odredbama kao što su: Continue reading “P R E D M E T : INFORMACIJA SA PREGOVORA”

SEKCIJA ŽENA

Dana 07.03. 2017.godine, u sali franšiznog centa u Vitezu, u organizacij Sekcije žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona,održan je „orkugli sto“ na teme:

  1. Mart-Međunarodni praznika žena u kontekstu borbe za prava žena
  2. Pozicija sindikata u društvu i način ostvarivanja prava radnika sa osvrtom na aktuelnu problematiku

Uvodničarka prve teme bila je Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora NSSOOIO SBK a uvodničar druge teme bio je Muhamed Pajić, predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusija, zaključeno je sljedeće:

  • Žene u savremenom društvu nisu ravnopravne u participiranju Vlasti i značajnih društvenih pozicija sa muškarcima
  • Za društvenu neravnopravnost žena u dobrom dijelu su doprinjele i same žene, svojom inertnošću, pasivnošću i nedovoljnom društvenom angažovanošću, svjesno prepuštajući svoju poziciju muškarcima
  • U svim porama društva, žene trebaju biti više uključene, podržati jedna drugu, te ne prepuštati pozicije osobama muškog spola bez opravdanog razloga
  • Borba za prava žena u svijetu a osobito na području Baklana će još dugo biti trajna obaveza i zadaća, jer prava se ne poklanjaju nego se prava osvajaju borbom, znanjem, aktivnošću…

S poštovanjem,

                                                                                                                       DOPREDSJEDNICA UO

                                                                                                                               Azra Memija s.r.