SEKCIJA ŽENA

Dana 07.03. 2017.godine, u sali franšiznog centa u Vitezu, u organizacij Sekcije žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona,održan je „orkugli sto“ na teme:

  1. Mart-Međunarodni praznika žena u kontekstu borbe za prava žena
  2. Pozicija sindikata u društvu i način ostvarivanja prava radnika sa osvrtom na aktuelnu problematiku

Uvodničarka prve teme bila je Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora NSSOOIO SBK a uvodničar druge teme bio je Muhamed Pajić, predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusija, zaključeno je sljedeće:

  • Žene u savremenom društvu nisu ravnopravne u participiranju Vlasti i značajnih društvenih pozicija sa muškarcima
  • Za društvenu neravnopravnost žena u dobrom dijelu su doprinjele i same žene, svojom inertnošću, pasivnošću i nedovoljnom društvenom angažovanošću, svjesno prepuštajući svoju poziciju muškarcima
  • U svim porama društva, žene trebaju biti više uključene, podržati jedna drugu, te ne prepuštati pozicije osobama muškog spola bez opravdanog razloga
  • Borba za prava žena u svijetu a osobito na području Baklana će još dugo biti trajna obaveza i zadaća, jer prava se ne poklanjaju nego se prava osvajaju borbom, znanjem, aktivnošću…

S poštovanjem,

                                                                                                                       DOPREDSJEDNICA UO

                                                                                                                               Azra Memija s.r.