P R E D M E T : INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 13.03.2018.godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona održani su pregovori po pitanju neusaglašenih odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja.

Nakon dugog usaglašavanja postignut je određeni pomak u pojedinim odredbama kao što su: Continue reading “P R E D M E T : INFORMACIJA SA PREGOVORA”