INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Dana 07.04.2017.godine, u Travniku je održana 3. sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Pored sindikalnih povjerenika sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti u svojstvu delegata, te određeni broj gostiju, što je u ukupnom zbiru bilo oko 50 prisutnih.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, date su određene informacije, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: Continue reading “INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK”