INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Poštovane koleginice i klege,

Dana 05.01.2019.godine, uprostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 9. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici je prisutvovalo 10 članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok su dva člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke. 

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strane zapisničara Upravnog odbora , te je usvojen u preloženom tekstu.

2. Informacija o aktivnostima Koordinacije sindikata Srednjobosanskog kantona

Informaciju je podnio predsjedniku Upravnog odbora, nakon čega je konstatovano:

 • Zbog složene državne strukture i podjeljene nadležnosti, Sindikat je primuđen da vodi određene zajedničke aktivnosti sa drugim sindikatima, kako bi došli do zajedničkog cilja
 • Ovo zajedničko djelovanje stvara i određene teškoće , te je neophodan određeni kompromis i među sindikatima
 • Zajdničko djelovanje se ogleda u sljedećim slučajevima:
 • Traženje veće osnovice za plaću neophodno je koordinirati sa svim sindikatima čiji članovi plaću primaju iz Budžeta SBK
 • Za donošenje određenih podzakonskh akata kao što je Pravilnik o praćenju, osjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika neophodna je saradnja i koordinacija između svih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u SBK
 • Za pregovore u vezi Kolektivnog ugovora neophodna je saranja i koordinacija između sindikata osnovnog obrazovanja SBK
 • Za podnošenje inicijativa i rješavanje individualnih problema Sindikat može samostalno djelovati

Sindikat će i dalje proaktivno djelovati sa svim reprezentativnim sindikatima u cilju postizanja što kvalitetnijih rješenja za svoje članove.

3. Informacije vezane za Budžet za 2019.godinu, te pregovori sa Vladom po pitanju osnovice za plaću

 1. Budžet za 2019.godinu je pripremljen i usvojen bez javne raprave i bez bilo kakvog upoznavanja javnosti, što je zakonska obaveza
 2. Sindikati su tražili da se u Budžetu pozicionira osnovica za plaću u minimalnom iznosu od 280 KM
 3. Na pregovorima Sindikati su iznijeli kompromisni prijedlog da osnovica za plaću za prvih 6 mjeseci u 2019.godini bude 275 KM a da se u drugom polugodištu ista koriguje na 280 KM.
 4. Vlada nije prihvatila kompromisni prijedlog nego je ostala pri svom prijedlogu da osnovica za plaću u 2019.godini bude 270 KM, te je ponudila da prijevoz radnicima bude plaćen u 100% iznosu tj. po cijeni redovnog dnevnog prijevoza. 

4. Aktivnosti po pitanju apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

U skladu sa zaključkom sa 8. Sjednice Upravnog odbora ove kaktivnosti su u toku.

 1. Apelacija će se odvijati u 2-3 faze i to:
 2. U prvoj fazi predmet apelacije će biti presude po tužbama koje je zastupao advokat Irsan Kukić
 3. U drugoj fazi predmet apelacije  će biti presude po tužbama koje je zastupala advokatica Stana Imamović (ove predmete će preuzeti advokat Irasn Kukić)
 4. U trećoj fazi predmet apelacije će biti presude po tužbama koje je zastupala Pravna služba saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (o načinu preuzimanja ovih predmeta konsultovat će se predsjenik Upravnog odbora sa advokatom Irasnom Kukićem). 

5. Informacije o radu Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

 

Informaciju su podnijeli članovi komisije Pajić Muhamed i Gazić Smajo, te je konstatovano sljedeće:

 1. Komisija radi redovno i ima mjesečno najmanje po jedan sastanak
 2. Rad ove komisije je izuzetno značajan i spriječava jednostano tumačenje i primjenu  odredbi Kolektivnog ugovora
 3. Za pojedinačne slučajeve, komisija daje odgovor onome ko je podnio upit a za opće upite daje tumačenje
 4. Tumačenje od strane Komisije ima snagu Kolektivnog ugovora
 5. Komisija odlučuje konsenzusom
 6. Upravni odbor poziva članove Sindikata da dstave upite za bilo koju odredbu iz Kolektivnog ugovora, koja može biti sporna i za koje je potrebno eventualno dodatno tumačenje

6. Informacija u vezi EMIS programa

 

 

Koordinacija sindikata obrazovanja se očitovala vezano za EMIS program, te je taj stav dostavljen ministrici.

U tom kontekstu Sindikat ostaje pri sljedećim stavovima:

 • Podržavamo informatičko-tehničko unapređenje koje će doprinjeti kvalitetnijem admnistrativnom radu i arhiviranju podataka
 • Ukoliko će ove poslove raditi razrednici, onda se za to mora predvidjeti vrijeme u 40 satnoj radnoj sedmici, što trenutno nije
 • Ukoliko će ovaj posao obavljati administrativni rednik, odna je obaveza nastavnika da samo čita ocjene, a  administrativna služba iste unosi u program
 • Nije prihvatljivo nikakvo rješenje koje će zahtjevati lična sredstva (mobitel, računar..) za obavljanje ovih poslova
 • Škola je obavezna obezbjediti tehnička sredstva za realizaciju ovog programa

7. Razmatranje organizacije skupštine NSSOOIO SBK

 

 • Sjednica Skupštine će se održati u toku mjeseca marta 2019.godine u Travniku
 • Zadužuje se predsjednik Upravnog odbora da utvrdi tačno mjesto održavanja i dnevni red Skupštine
 • Tekuća pitanja

 

 

8.mart –Međunarodni praznik žena obilježiti tako što će se organizirati okrugli stol za članice sekcije žena, sindikalne povjerenice i članice organa sindikata ženskog spola

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *