INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 21.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Ministra, održan je sastanak između predsjenika Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta srednjobosanskog kantona.

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području srednjobosanskog kantona.

Nakon konstruktivnih diskusija , razmjene mišljenja i stavova, konstatovano je i dogovoreno sljedeće:

 1. Ramatrana je mogućnost povećanja osnovice za plaću, te konstatovano da će se detaljnije o toj mogućnosti razgovarati na sastanku između Pregovaračkog tima Vlade i Sindikata zaposlenih koji plaću primaju iz Budžeta srednjobosanskog kantona.
 2. Sindikati su ponovo delegirali problem za realizaciju pravomoćnih i izvšnih sudskih presuda, te predložili da ovaj problem razmotri i o istom se očitije se Vlada. U slučaju pozitivnog očitovanja, pristupilo bi se oprecionalizaciji.
 3. U cilju izjednačavanje prakse u školama, za provođenje svih propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, Ministar će uz konsultacije sa Sdikatima i drugim subjektima obrazovnog procesa, sačiniti instukciju i istu dostaviti u sve osnovne i srednje škole na postupanje.
 4. Pristupit će se implementaciji Prtavilnika o ocjenijavnju, napredovanju i sticanju statusa učitelja ,nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u srednjobosanskom kantonu. Uputstvo za početak i tok ovih aktivnosti bit će dostavljeno narednih dana u sve osnovne i srednje škole.
 5. Izmjene i dopune nastavnih planova i progama za devetogodišnje osnovne škole koje nastavu izvode i realizuju na bosanskom jeziku će Ministarstvo realizirati u narednih mjesec dana.

S poštovanjem,                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                                       Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SATANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.10.2021.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je satanak Pregovaračkog tima Vlade i Predsjednika sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade Srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

  • Tahir Lendo, premijer
  • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
  • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
  • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike

 

 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

 

U ime Sindikata srednjobosanskog kantona sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, sindikat uprave F BIH
 • Hajrudun Alibašić, sindikat kantnalnih organa uprave SBK
 • Muhamed Pajić, NSSOOIO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, SSVOONK SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK

Tema sastanka bila je projekcija Budžeta SBK za 2022.godinu, sa akcenton na osnovicu za isplatu plaća.

Continue reading “INFORMACIJA SA SATANKA”

SAOPĆENJE

Povodom 5.okotobra-Svjetskog dana nastavnika, u prostorijama Muzeja rodne kuće Ive Andrića u Travniku, održana je 3. (svečana) sjenica Upranog odbora nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, u proširenom sastavu.

Pored članova Upravnog odbora, sjednici su prisustvovali: predsjednik Nadzornog oodbora, predsjednik Komisije za statut, predsjednica Suda časti, predsjednica Sekcije žena i drugi istaknuti aktivisti.

5. oktobar 2021. godine – proširena sjednica Upravnog odbora NSSOIOSBK   PREGLEDAJ GALERIJU

Continue reading “SAOPĆENJE”

SAOPĆENJE

Na inicijativu Obrazovne internacionale (EI) sa sjedištem u Bruxellesu, UNESCO je 1994.godine 5. oktobar proglasio Svjetskim danom nastavnika.

Povod ovog proglešenja je bio spomen na isti datum 1966.godine, kada je potpisana međunarodna Preporuka o statusu nastavnika u društvu.

Ovaj dan je prilika da se pokaže da je rad učitelja, nastavnika i profesora prepoznat kao jedan od najvažnijih  za ukupan razvoj društva, te da se kao takav cijeni. Continue reading “SAOPĆENJE”