IN MEMORIAM

U povodu prve godišnjice smrti našeg istaknutog kolege i prijatelja Avde Rizvanovića, skupina radnih kolega i prijatelja je posjetila njegov mezar i prou čila Fatihu. U sastavu delegacije bili su članovi OŠ” Vitez”, Sindikalne podružnice OŠ “Vitez” i Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona. “Neka Ti je vječni rahmet dragi prijatelju”. AMIN!

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.12.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 4. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina  članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK, dok su dva člana Upravnog odbora bila opravdano odsutna zbog bolesti.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 4. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

ZAHTJEV ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Poštovani,

Zaokonima o osnovnoj i srednjoj školi, te Kolektivnim ugovorima u Srednjobosanskom kantonu, predviđeno je da se za sva upražnjena radna mjesta i sve sate koji prelaze nastavnu normu u skladu sa Pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole, rapisuje konkurs prije početka nove školske godine i prije početka drugog polugodišta u tekućoj školskoj godini.

Konkursi se raspisuju na neodređeno ili određeno vrijeme u skladu sa Kolektivnim ugovorima.

Direktor škole ima pravo samo u iznimnim situacijama (nedostatak adekvatnog kadra, hitnosti nastale situacije u školi iz objektivnih razloga) da angažuje radnika i zaključu ugovor o radu sa njim na period od 60 dana,  kako ne bi došlo do remećenje ili prekida nastavnog procesa.

Nakon isteka tih 60 dana, škola je obavezna rapisati konkurs na sva upražnjena radna mjesta.

Osnovne i srednje škole nisu raspisale konkurse za upražnjena rana mjesta u augustu 2021.godine za 2021./22. školsku godinu iz potpuno neopravdanih razloga, nego su na voluntaristički način angažirene osobe na period od 60 dana.

Osobama koje su angažirane na period od 60 dana,  taj period je istekao početkom novembra, tako da njihov daljnji angažman je nezakonit.

Obzirom da će direktori škola  kazati da su tražili a da nisu dobili saglasnost za raspisivanje konkursa od strane Vlade, te je to razlog ovog problema, želimo Vas podsjetiti na činjenično stanje.

Zakonima o osnovnoj i srednjo školi, te Kolektivnim ugovorima za osnovne i srednje škole je jasno propisana obaveza raspisivanja konkursa.

Pedagoškim standardima za osnovne i srednje škole su jasno propisana sva radna mjesta u školi sa njihovom 40-satnom sedmičnom strukturom, te ne postoji mogućnost „slobodnog tumačenja“ potreba škole za određenim radnim mjestima.

Ne postoji zakonska obaveza davanja saglasnosti od bilo koje institucije, organa ili pojedinca za prijem zaposlenika , pa tako ni od strane Vlade, obzirom da je struktura zaposlenih u svakoj školi utvđena Pedagoškim standardima i Zakom o osnovnoj i srednjoj školi.

Ovakvom manipulacijom se svjesno ograničava i onemogućuje mnogim ljudima da ravnopravno konkurišu na radno mjesto, nego se pojednci favorizuju i dovode nezakonito  povlašten status a vrlo često i ucjenjuju za lojalnost.

U skladu sa navedenim zahtjevamo:

 1. Da hitno izvršite inspekcijski nadzor u svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona, te utvrdite činjenično stanje po navedenom osnovu.
 2. Da u skladu sa Zakonom donesete hitne o obavezujuće mjere, sa ciljem da se ovo nezakonito stanje uvede u zakonski okvir.
 3. Da odgovornim licima za ovo stanje izreknete odgovarajuću mjeru, zbog mamipulacije i neprovođenja zakonitosti.
 4. Da nas izvjestite o poduzetim ranjama i mjrama.

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 06.12.2021. godine, održan je završni sastanak Pregovaračog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade SBK sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojam Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 • Feliks Vidović, ministar MUP-a
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, predsjenik sindikata državnih sližbenika i namještenika FBiH
 • Hajrudin Alibašić, sindikat državnih službenika i namještenika SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK
 • Muhamed Pajić. NSSOOiO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija SVOONK SBK

Continue reading “INFORMACIJA SA SASTANKA”