INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 06.12.2021. godine, održan je završni sastanak Pregovaračog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata koji zastupaju radnike koji plaću primaju iz Budžeta SBK.

U ime Vlade SBK sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojam Domić, ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 • Feliks Vidović, ministar MUP-a
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, predsjenik sindikata državnih sližbenika i namještenika FBiH
 • Hajrudin Alibašić, sindikat državnih službenika i namještenika SBK
 • Dragan Škulj, sindikat MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, sindikat pravosuđa SBK
 • Muhamed Pajić. NSSOOiO SBK
 • Nada Jukić, NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija SVOONK SBK

Continue reading “INFORMACIJA SA SASTANKA”