INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 12.07.2018.godine, održan je radni sastanak predstavnika Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u cilju implementacije kolektivnih ugovaora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Tema sastanka bilo je usaglašavanje Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka.

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali: Muhamed Pajić-NSSOOIO SBK, Goran Puletić-NSUUOŠ KSB, Abdulah Serezlija-SVOONK SBK i Nada Jukić-NSDSŠ KSB.

U ime Ministarstva sastanku su prisustvovali: Kararina Velte-sekretarica Ministarstva, Zoran Matišević-pomoćnik ministra, Refija Kulašin-glavni kantonalni inspektor za obrazovanja i Franjo Ljubas-inspektor.

Početni radni mateijal pripremila je Katarina Velte kao mix dostavljenog materijala Ministarstva i Sindikata.

Nakom diskusija, strane nisu postigle sporazum u vezi ponuđenog teksta.

Sporni dio teksta je onaj koji govori o vremenu provedenom u školi za vrijeme štrajka.

Naime Sindikat smatra da se to uređuje Pravilima o štajku a Ministarstvo da to bude administrativno vrijeme 8,00-16.00 sati.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić