KONTAKT

 

NEZAVISNI SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

  • Stanična b.b 72270 Travnik
  • Tel/fax ++387 30 518 413
  • E-mail:sinos.tr@bih.net.ba
  • IDB-4236647630004
  • Broj transakcijskog računa:1610000172240098

 

Kontakt za pravne usluge:
IRSAN KUKIĆ-advokat
Bosanska 34
72 270 Travnik
Tel./fax:+387(0)30 512 140
Mob.:+387(0)61786 015
Mail:irsan.kukic@bih.net.ba

  (Besplatne pravne usluge mogu koristiti samo članovi Sindikata koji pri obraćanju advokatu moraju priložiti potvrdu o članstvu u Sindikata, koju izdaje sindikalni povjerenik)