DOKUMENTI

KOLEKTIVNI UGOVOR-BOSANSKI JEZIK potpisan 12.04.2023

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE NEAVISNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA PREUZMI

PRAVILNIK O POSEBNOM PRIZNANJU I POČASNOM ČLANSTVU U NEZAVISNOM SAMOSTALNOM SINDIKATU OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA PREUZMI

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STJECANJU STATUSA UČITELJA, NASTAVNIKA, PROFESORA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA SBK/KSB 5.7.2021. PREUZMI

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu -Sluzbene novine SBK br.7 PREUZMI

UREDBA O RADU PODRUŽNICA – KORIGOVANO PREUZMI

INSTRUKCIJA O VOĐENJU EVIDENCIJE O UTROŠKU MATERIJALNIH SREDSTAVA U SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA – KORIGOVANO PREUZMI

KRITERIJI I PROCEDURE ZA ZBRINJAVANJE NASTAVNIKA KOJI OSTAJU BEZ DIJELA NASTAVNE NORME, PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKOG VŠKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU 22.07.2020 PREUZMI

“Kriteriji i procedure za zbrinjavanje natavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnoliškog viška u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu”

KOLEKTIVNI UGOVOR 05.06.2020 PREUZMI

ANEX KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OSNOVNE ŠKOLE SBK 05.06.2020 PREUZMI

POLOŽAJ RADNIKA PREUZMI

OSNOVNO OBRAZOVANJE NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA-PREPREKE I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PREUZMI

USTAV FBiH PREUZMI

ZAKON O OSNOVNOJ ŠKOLI PREUZMI

PRAVILNIK O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU U ODGOJNO – OBRAZOVNIM USTANOVAMA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU PREUZMI

PRAVILNIK O PRIMJENI INFORMACIJSKOG SISTEMA EMIS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU PREUZMI

PRAVILNIK O PRAĆENJU NAAPREDOVANJA, PROVJERAVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI PREUZMI

PRAVILNIK O POLAGANJU PREDMETNIH I RAZREDNIH ISPITA U OSNOVNOJ ŠKOLI  PREUZMI

PRAVILNIK O PREDAGOŠKIM MJERILIMA ZA OSNOVNE ŠKOLE  PREUZMI

PRAVILNIK O ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I S POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI  PREUZMI

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU I NAPREDOVANJU ODGAJATELJA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA TE UČITELJA, NASTAVNIKA, PROFESORA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA  PREUZMI

PRAVILNIK O IZBORU, IMENOVANJU I RADU ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU PREUZMI

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNKA O PRAĆENJU NAPREDOVANJA, PROVJERAVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI  PREUZMI

PRAVILNIK O NATJECANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA  PREUZMI

ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA I IZMJENAMA DOPUNAMA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 2004

ZAKON O RADU PREZENTACIJA

ZAKON O RADU – SLUŽBENE NOVINE FBiH Br 62 od 12 08 2015 godine

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU I UTROŠKU SREDSTAVA

Prezentacija KONFERANCIJA-TEMA 1

Pristupnica PREUZMI

Statut NSSOOIO SBK PREUZMI

Pravilnik o učlanjenju i iščlanjenju PREUZMI