ODNOSI S JAVNOŠĆU

SAOPĆENJE

Bliži se kraj nastavne 2018./19. godine u Srednjobosanskom kantonu a problemi u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja,po pitanju radno-pravnog statusa značajnog broja zaposlenika i dalje ostaju nerješeni, te se isti usložnjavaju.

Prema Zakonu o osnovnoj školi i Zakonu o srednjoj školi, škole su samostalni pravni subjekti sa autonomnim organima upravljanja i rukovođenja, dok su Pedagoškim standardima utvrđena radna mjesta i norme svih zaposlenih.

Pored ovih zakonskih i podzakonskih odredbi koje školama daju autonomiju u smislu prijema zaposlenika, Vlada Srednjobosanskog kantona je školama oduzela ovo zakonsko pravo i obavezu ,te im nametnula svojim neutemeljenim odlukama obavezu da sama daje saglasnost za prijem zaposlenika.

Ovakvim pristupom Vlada želi da vrši direktnu kontolu prijema zaposlenika, te politički imenovanim Upravnim odborima i direktorima, sugeriše koji kadndidat treba da bude primljen, što je osnovni cilj i namjera ove odluke.

Time je Vlada obavezala škole da konkurs za prijem nastavnika/profesora i stučnih saradnika na određeno vrijeme vrši do 30.06. naredne godine.

Ovaj vid ograničenja trajanja ugovora stvara veliku problematiku kako u funkcionisanju škola tako i u radno-pravnom statusu zaposlenih, iz sljedećih razloga:

 1. Zaposlenici sa ovakvim ugovorima do 30.06. su obavezni iskoristiti svoj godišnji odmor, a da nastava u tekućoj godini još nije okončana i  svi poslovi vezani za nastavu do tog perioda nisu završeni.
 2. Da bi se svi poslovi okončali improvizira se ili se pozivaju isti ljudi koji su na godišnjem odmoru.
 3. Zaposlenik sa ovakvim ugovorom nije u mogućnosti odraditi popravne ispite koji su u 8. mjesecu nego se opet improvizira ili se za te poslove angažiraju neki drugi koji nastavu nisu izvodili niti su učenika uputili na popravni ispit.
 4. Obzirom da školska godina traje do 31.08. u tom periodu je neophodno izvršiti pripreme i planiranje za narednu školsku godinu, a pomenuti zaposlenici nisu više u radnom odnosu i te poslove nema tko raditi.
 5. Znatan dio nastavnika niz godina ima ovakav ugovor kojim se prekida radni odnos te nema uvezan staž i plaću u prekinutom periodu. Pošto se uglavnom radi o istim ljudima preko kojih se rade „uštede“ smatramo da je potrebno njihove ugovore o radu produžiti do kraja školske godine.
 6. Određeni broj nastavnika, profesora i stručnih saradnika je ostvario punu nastavnu normu radeći u više škola, ali im se iz prethodno navedenih razloga prekida radni odnos 30.06. , isti ostaju bez plaće i radnog mjesta, te su prinuđeni svake godine ponovo da se prijavljuju na konkurs za isto radno mjesti i istu školu. Ovakav način prijema kod zaposlenika stvara nesigurnost po pitanju radno-pravnog statusa i lično nezadovoljstvo.

 

KOORDINACIJA SINDIKATA OBRAZOVANJA SBK/KSB

 

NSSOOIO SBK                                                                                        NSUUOŠ KSB/SBK

Muhamed Pajić                                                                                        Goran Puletić

 

NSDSŠ KSB

Nada Jukić

IZJAVA ZA MEDIJE SINDIATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA

P  R  E  D  M  E  T  :  OTVORENO PISMO VLADI I MINISTARSTVU

Poštovan-a-i,

5.oktobar je Svjetski dan nastavnika koji se obilježavao u cijelom svijetu, sa ciljem da se društvu ukaže na značaj obrazovanja i potrebu njegovog unapeđenja. Ovaj dan je bila prilika da se ukaže na neadekvatnu poziciju prosvjetnih radnika u društvu ali i potreba za afirmacijom dobrih rezultata u pojedinim segmentima obrazovanja, kojih svakako ima.

Ovo je istovremeno bila prilika da se određenom broju prosvjetnih radnika iskaže zahvalnost i poštovanje za postignute rezultate u svom dosadašnjem radu i afirmaciji obrazovanja, kojih na radost svih nas uvijek ima i bit će.

Nažalost, umjesto da se da značaj obrazovanju i isto afirmišete, Vi ste učinili mnogo za lošu poziciju prosvjetnih radnika ali i obrazovanja u cjelosti, te nas sve skupa dodatno ponizili.

U tom kontekstu navodimo sljedeće činjenice:

 1. Prvi put od kada se 5.oktobar.Svjetski dan nastavnika zvanično obilježava u Bosni i Hecegovini, ovaj dan je radni nastavni, umjesto radni nenastavni.

Ovakvom vašom odlukom, onemogućili ste prosvjetnim radnicima da isti obilježe na dostojanstven način, svečanom sjednicom , dodjelom priznanja zaslužnim kolegama, ispraćaj penzionisanih kolege, te odlasku na zajednički ručak i sl.

 1. Umjesto toga, organizirali ste promovisanje pojedninih nastavnika u zvanja mentora i savjetnika na potpuno netransparetntan i konspirativan način, te time spalili iluzije da se radom, znanjem, rezultatima, na moralan i etičan način može napredovati u obrazovanju.

Ovu tvrdnju argumentiramo na sljedećim činjenicama:

 1. Pravilnik o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika po tužbi Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Srednjobosanskog kantona, Općinski sud u Travniku je u prvostepenom postupku proglasio nezakonitim, te sve radnje koje proizilaze primjenom istog pravno ništavne.
 2. Pored sudske predude Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju Suda, te ste nastavili implementaciju Pravilnika koji je sud proglasio nezakonitim,te ćemo u tom smislu poduzeti sljedeće radnje:
 • Obratiti se inspekciji da se očituje o zakonkom osnovu imenovanja mentora i savjetnika
 • Obratiti se pravobraniocu da poduzme mjere zaštite zakonitosti
 • Obavjestiti postupajućeg tužoca o nepoštivanju sudske odluke
 • Podnijeti tužbu protiv Vas zbog kršenje i neprovođenje sudskih persuda
 • Zatražiti pomoć od OSCE-a i OHR-a zaštitu zakonitosti i pravnog poretka
 1. No, nije to jedina šteta ali jeste naveća. Naime , Pravilnikom je predviđeno da vrednovanje u školi vrši komisija od 5 članova u sastavu: direktor, pedagog, izabrani član nastavničkog vijeća, izabrani član stručnog aktiva i izabrani član uže struke. Na osnovu rada komisije i uz pristanak određenog broja nastavnika , direktor je pokrenuo postupak napredovanja, tako što je zahtjev sa pratećom dokumentacijom dostavio Ministarstvu obrazovanja, nauke ,kulture i sporta. Par godina je ta dokumentacija bila u Ministarstvu a da se o istoj nije diskutovalo, dok su se u kuloarima birali podobni kandidati bliski političkim strankama ili su bili interes određenih pojedninaca. Da bi ste eliminisali nepodobne kandidate, u škole ste poslali „inspekciju“ da pregleda dokumentaciju kandidata koja je veće bila kod Vas u Ministarstvu. Ovaj nečasan posao uradili su pojedini inspektori tako što su samovoljno i neovlašteno nepodobnim i ciljanim kadnidatima oduzimali bodove a protežiranim dodavali, iako za to nemeju nadležnost.

Famozna inspekcija nije našla za shodno da obavi razgovor sa kandidatima, te da ukaže na eventualne propuste, nego je ciljano išla na eliminaciju nepoželjnih kandidata. Za inspekciju nije bilo važno što su mimo Pravilnika zvanja mentora i savjetnika dobivali direktori, pomoćnici direktora i pojedinci koji za to nisu imali ni elementarnih predpostavki.

Pitamo Vas da li u Pravilniku postoji nadležnost inspekcije i da li ista može dodavati ili oduzimati bodove, koje je utvrdila nadležna komisija? (odgovor je jasan-nema)

Pitamo Vas sljedeće:

 • Zašto nije sačinjena bodovna lista svih kandidata i zašto se kandidati nisu upoznali sa istom?
 • Zašto se nije omogućilo uvid u dokumentaciju svih kandidata?
 • Zašto nije omogućen želbeni rok?
 • Zašto se to krilo i radilo u kuloarima i centrima političke moći?

Iz svega navedenog možemo zaključiti :

 1. Dobili smo nezakonite i u najvećoj mjeri politički obojene mentore i savjetnike, te su kao takvi neprihvatljivi i nepoželjni
 2. Nećemo priznati ova imenovanja dok se proces ne obavi na zakonit, javan i transparentan način
 3. Nemamo namjeru uspostavljati nikakvu saradnju sa istim dok se proces ne obavi na zakonit, javan i transparentan način

Pozivamo naše kolege koji su zaslužili imenovanje u mentora ili savjetnika da imaju razumjevanja, jer nezasluženo imenovni štete i njihovom ugledu.

Na osnovu pethodnih činjenica zahtjevamo:

 • Imenovanja mentora i savjetnika odmah poništiti i proces vrati u zakonski okvir na javan i transparentan način, uz učešće nas kao najviše zainteresiranih strana.
 • Ukoliko se ova imenovanja ne ponište pored pravne borbe mi ćemo još organizirati bojkot i nećemo uspostaviti saradnju i prijem nezakonito i politički imenovanih savjetnika i mentora
 1. Prvi put nakon 15 godina prosvjetni radnici nemaju zaključen Kolektivni ugovor i pravno uređena prava i obaveze, te su prinuđeni izaći na ulicu. Možemo zamisliti kakva je motivacija prosvjetnih radnika u kreativnom i inovativnom smislu kada nemaju riješena ni elementarna prava iz radog odnosa.

Dok su u nekim kantonima potpisani Kolektivni ugovori istekli, te se isti se ponovo produžili, mi nismo naš ni zaključili.

Kolektivni ugovori su naš imperativ i nikada se nećemo pomiriti sa nastojanjem da Vlada svojim odlukama s vremena na vrijeme mijenja radno-pravni i ekonomsko-socijalni status zaposlenih u obrazovanju , umjesto da se to uradi kolektivnim ugovorom kako u civiliziranom svijetu.

 1. Diskriminirajući odnos prema pravomoćnim i izvršnim sudskim presudama, u smislu realizacije istih i ucjenjivački osnos prema tužiteljima radi tzv.nagodbe

S poštovanjem,

Koordinacioni odbor sindikata obrazovanja SBK/KSB