INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 14.6.2024.godine, održan je radno-konsultativni sastanak Predsjednika sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke, mladih,kulture i sporta SBK, na temu ” Aktuelna problematika u osnovnim i srednjim školama u SBK”.

Nakon međusobnog informisanja konstatovano je i zaključeno sljedeće:

1. Proces ocjenjivanja nastavnika i stručnih saradnika:

– svaki krug ocjenjivanja ima 2 ciklusa

– I krug je završen ali iz poznatih razloga došlo je do za stoja u imenovanju  zvanja

-obzirom da je sudskom odlukom prestala potreba za zastojem očekuje se da se proces privede kraju, te da nakon revizije od strane imenovane Komisije kandidati koji ispune uslove dobiju rješenje o zvanjima.

-II krug ocjenjivanja u prvom ciklusu je u toku. U cilju efikasnijeg odvijanja procesa potrebno je uraditi sljedeće:

  • Da Komisija izvrši doradu Smjernica koje će biti sastavni dio Pravilnika
  • Da Ministarstvo dostavi upustvo o radu Školskih komisija, te dokumentaciji kandidata za status i zvanje u smislu koja će se dokumentacija iz prvog ciklusa dostavljati Ministarstvu a koja će se zadržati u školi pa dostaviti skupa sa dokumentacijom iz II ciklusa

2. Razgovor o visini osnovice za plaću po rebalansu Budžeta za 2024.godinu vodit će se na sastanku Pregovaračkih timova Vlade i Sindikata zakazanim za 18.6.2024.godine.

3. Ministarstvo će koordinirati direktore škola sa ciljem što kvalitetnije i blagovremene implementacije Pravilnika o sistematskon pregledu radnika.

4. Ministarstvo će inicirati i sačiniti radni materijal za donošenje Pedagoških standarda za osnovne škole u kojima će biti prepoznata radna mjesta koja do sada nisu prepoznata u Zakonu o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima.

5. Ministar je upoznat sa problematikom u OŠ ” Jajce” Kruščica, te je taj predmet pred sudskim postupkom. U cilju spriječavanja i jednostrano kreiranih pravilnika za kažnjavanja, pristupit će se donošenju jedinstvenog pravilnika o disciplinskom postupku.

6. Na zahtjev Sindikata ugovori o radu na određeno vrijeme su produženi do 15.7.2024.godine.

7. Sindikati su ponovo problematizirali način konstituisanja i strukturu Ekonomsko-socijalnog vijeća za SBK. Iznesen je stav da predstavnik u ESV iz reda zaposlenih u obrazovanju bude Nada Jukić.

S poštovanjem,

predjsednik Muhamed Pajić,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *