INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 25.06.2021.godine, održana je 21. sjednica Upravnog odbora nezavisnog samostalnog sindikata odnovnog obrazvanja i odgoja srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prislustvovala većina članova Upravnog odbora ,dok je jedan član bio opravdano odsutan zbog porodičnih obaveza a predsjenik Nadzornog odbira zbog bolesti.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 21. SJENICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”