SAOPĆENJE

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dana 07.03.2024.godine,  u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, organizirala tribinu na teme:

  1. Tema 1: „Femicid“-uvodničarke: Aida Medić, predsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK i Mirela Durmić, dopredsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK
  2. Tema 2: „ABECEDA Sindikalnizma“-uvodničar: Muhamed Pajić , predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK

U izlaganju Teme 1 između ostalog istaknuta je pojava femicida koja postaje sve učestalija u društvu, te njeni uzroci i posljedice.

Posebno je naglašena potreba da se ova pojava na vrijeme uoči i na nju preventivno djeluje, jer nasilje u bilo kojem obliku ne smije biti normalizovano i društveno prihvatljivo.

Zaključeno je da svaka žena treba da reaguje na svaki vid fizičkohg ili psihičkog uznemiravanja, te trpnja te vrste bude isključena.

U skraćenom izlaganju Teme 2 između ostalog je istaklnuta poretba za sindikalnim organiziranjem kako bi se ekonomsko-socijalni i radno-pravni status radnika zaštitio i poboljšao.

Istaknuti su zadaci sindikata i razni modeli organiziranja sindikata, kao i način funkcionisanja sindikata.

Između ostalog je naglašen  odnos poslodavca prema sindikatu.

Posebno je istaknut zanačaj zaključivanja kolektivnog ugovora za sigurnost radnika, te potreba kontinuirane sindikalne aktivnosti.

Nakon konstruktinih diskusija, izneseni su određeni problemi i prijedlozi za riješavanje, te će isti biti formulisani u formi zaključaka.

Nakon okončanja tribine, oragniziran je zajednički ručak i druženje.

Ovim putem svim zaposlenicama u oblasti osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona i šire, a posebno članicama Sindikata, čestitam 8. mart-Međunarodni dan žena.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK              Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *