INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.04.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 20. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Jedan član Upravnog odbora je bio opravdano odsutan.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.04.2021.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku, održan je završni satanak Komisije za izradu pravilnika o prećenju, ocjenjivanju, naperovanju  i prelasku u viši platni razred nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Pored članova Konisije, sastanku je prisustvovao i Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

Nakon dva sata zajedničkog rada na tekstu, Komisija nije u potpunosti usaglasila tekst pravilnika , te je zakazan sastanak za dodatno usaglašavanje krajem tekućeg mjeseca.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.04.2021.godine, na poziv  Ministra obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak sa  predsjednicima  Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona. 

Nakon razmjene informacija, stavova i prijedloga konstatovano je i zaključeno sljedeće:

  1. Nakon provedene javne rasprave u vezi  Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i prelasku u viši platni razred nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, organizirat će završni sastanak imenovane Komisije uz učešće ministra. Konstatovano je da je okvirni tekst Pravilnika prihvatljiv, a konačni tekst će biti sačinjen nakon dorade.
  1. Redovana nastava za učenike osnovnih škola će se nastaviti u dosadašnjoj formi, dok će u narednom periodu redovna nastava biti nastvaljena za učenike završnih razreda srednjih škola, o čemu će se donijeti posebna odluka.
  2. Prihvaćena je inicijativa  da prosvjetni radnici budu tretirani kao jedna od prioritetnih skupina prilikom utvrđivanja plana vakcinacije.
  3. Prihvaćena je inicijativa da se na proširenom sastanku otvori razgovor vezan za preispitivanje Izmjena i dopuna nastavnog plana i programa za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku.
  4. Iskazan je različit pristup pri obračunu prekovremenog rada u srednjim školama, te je usaglašena potreba da se to unarednom perodu izjednači.
  5. Dogovoren je nastavak saradnje izmđu Ministarstva i Sindikata.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić