Poštovane koleginice i kolege,

Dana 22.11.2019.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovan

ja i odgoja Srednjobosansog kantona, održana je 13. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznjeta mišljanja, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:  Continue reading