Poštovane koleginice i kolege,

Dana 22.11.2019.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovan

ja i odgoja Srednjobosansog kantona, održana je 13. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznjeta mišljanja, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke: 

 

 • Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 

 • Analiza primjene Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru na području Srednjobosanskog kantona

 

Analizom sadržaja i primjene Uredbe, Upravni odbor je konstatovao:

 • Uredba nema zakonsku osnovu i kao takva je donesena za sektor obrazovanja jedino u Srednjobosanskom kantonu
 • Ovom uredbom se uvodi politička podobnost za rad u obrazovanju, što je suprotno svim Međunarodnim konvencijama, Okvirnom zakonu za osnovno isrednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini, te Zakonima za osnovno i srednje obrazovanje u Srednjobosanskom kantonu
 • Ovom uredbom se i onako nizak obrazovni kvalitet dodatno urušava tako što se u izuzetno značajan sektor kao što je obrazovanje umjesto kavliteta preferira podobnost, poslušnost, ovisnost…
 • Uredbom se daje poruka mladim ljudima da nije važno koliko znaš , koliko si sposoban i stručan nego da li si spreman na lojalnost, ćutljivost, poltronstvo i sl., što ljude tjera da napuštaju zemlju iz osjećaja nejednakosti, diskriminiranosti i bez perspektivnosti
 • Sindikat će pružiti pravnu i svaku drugu pomoć svojim članovima u ostvarivanju prava koja su im prekršena primjenom Uredbe

 

 • Informacija u vezi apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

 

Članovi Sindikata koji nisu potpisivali nagodbu sa Vladom po pitanju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda su posredstvom advokata podnijeli apelaciju Ustavnom sudu zbog nerealizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.

Ustavni sud se odredio po ovim aprelacijama na sljedeći način:

 • Obzirom da je Ustavni sud već odlučivao o sličnim ili identičnim premetima, o istim ponovo neće odlučivati
 • Ustavni sud kao i međunarodni sudovi koji su tretirali ovu problematiku su obavezali javne vlasti da u razumnom roku izvrše realizacije pravomoćnih izvršnih sudskih presuda. Krajnji razumni rok je 13 godina
 • Na sastanku Pregovaračog tima Vlade i Sindikata održanom 06.11.2019.godine, dogovoreno je da će se sredstva po pitanju nagodbi iskljižiti iz obaveza Kantona a onda će revidirani spisak po pitanju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda biti dostavljen bankama i Sindikatima, kako bi se mogao pratiti redosljed realizacije. Ovakav spisak bi trebao da bude gotov početkom 2020. godine
 • Čim spisak za realizaciju bude gotov isti će biti dostavljen u sindikalne podružbice
 • U budžetu za 20120. godinu planiran je 1 000 000 KM za realizaciju pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda.

 

 • Informacija sa satanka Sindikata budžetskih korisnika sa Pregovaračkim timom Vlade Srednjobosanskog kantona

 

Informaciju je podnio predsjenik Upravnog odbora te prisutne između ostalog upoznao sa sljedećim:

 • Sredstva po osnovi indirektnih prihoda koja u budžetu čime više od 90% budžeta su planirana na nivou prethodne godine
 • Nisu planirana nikakva kreditna sredstva za kapitalne izdatke
 • Nisu planirana sredstva za primjenu Zakona o demobilisanim borcima kojim je Federacija BiH obaveze prenijela na Kanton 
 • Planirano je povećenje osnovice za plaće sa 285 KM na 290 KM
 • Panirano je da se nakom 1-2 kvartalnog perioda izvrši analiza stanja u Budžetu i pokuša iznaći mogućnost za dodatno povećanje osnovice za plaću
 • Razmotrene su aktivnosti po pitanju realizacije pravomoćnih i zvršnihsudskih presuda
 • Utvrđene su aktivnosti za rad ESV za područje Srednjobosanskog kantona

 

 • Informacije Pregovaračkog tima u vezi pregovorapo pitanju Kolektivnog ugovora

 

U ime Pregovaračkog tima sindikata informaciju je podnio predsjednik Upravnog odbora. Nakon analize i diskusije usvojeni su sljedeći zaključci:

 • Tekst Kolektivnog ugovora koji su usaglasili Pregovarački timovi Ministarstva obrazovanja i Sindikata osnovnog obrazovanja je u potpunosti prihvatljiv
 • Daje se puna podrška Pregovaračkom timu da pregovore privede kraju i tekst dovede do potpisivanja

U narednom periodu slijede sljedeće aktivnosti:

 • U narednom periodu će sagalašeni takst Kolektivnog ugovora će razmatrati Pregovarački tim Vlade
 • Ukoliko pregovarački tim Vlade prihvati tekst Kolektivnog ugovora o istom će se zvanično očitovati Vlada i Sindikat
 • Isti tekst Kolektivnog ugovora će biti dostavljen u sve sindikalne podružnice na očitovanje
 • Ukoliko Kolektivni ugovor prihvati Vlada i Sindikat isti će biti pripremljen za potpisivanje
 • Ukoliko pregovarački tim Vlade ne prihvati usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora, moguća je njegova dorada tj. dodatno usagašavanje ili konstatacija da pregovori nisu uspjeli
 • O svim budućim aktivnostima Sindikat će se određivati u zavisnosti o sitacije

 

 • Analiza obilježavanja 5. Oktobra-Svjetskog dana nastavnika

 

Upravni odbor je konstatovao sljedeće:

 • Organizacija obilježavanja 5. Oktobra-Svjetskog dana nastavnika je bila na zavidnom nivou
 • Upravni odbor još jednaput odaje priznanje i zahvalnost za organizaciju I osnovnoj školi Donji Vakuf
 • O budućem modalitetu obilježavanja 5. oktobra-svjetskog dana nastavnika će se nakanadno odrediti organi Sindikata

 

 • Trekuća pitanja

 

 1. Informacija o pomoći u saniranju štete

Općinski i kantonalni štab civilne zaštite Travnik su za sanaciju štete koju je prouzrokovao požar na susjednom objektu dodjelili jednokratnu pomoć u visini 763 KM.

 1. Razmatranje ugovora o pružanju usluga

Na inicijativu SRC „Ajdinovići“, Upravni odbor je donio odluku da se sa istim zaključi ugovor o korištenju usluga za članove sindikata i članove njihovih porodinca po povoljnijim cijenama i odloženim rokom plaćanja.

Ugovor će zaključiti predsjednik Upravnog obora i isti će biti dostavljen u sve sindikalne podružnice.

 1. Informacija o incidentu u OŠ „Bristovi“ Bugojno od stane članova Upravnog odbora sa područja te općine

Upravni odbor je upoznat o incidentu od strene direktorice OŠ „Bristovi“ Bugojno prema uposlenici škole-članici sindikata. Nakon detaljnijih informacija i očitovanja sindikalne podružnice, Sindikat će o istom zauzeti stav.

S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *