INFORMACIJA SA SASTANKA PREDSJEDNIKA SINDIKATA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA SA MINISTROM OBRAZOVANJA, NAUKE, MLADIH,KULTURE I SPORTA SBK/KSB

Dana 24.03.2020.godine u Travniku je održan sastanak predsjednika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja KSB/SBK  sa ministrom obrazovanja KSB/SBK, Bojanom Domićem.

Predmet sastanka je bila analiza i procjena stanja u obrazovanju KSB/SBK  nastalog kao posljedica pojave virusa COVID-19.

Na sastanku je zaključeno:

 1. Pozivamo sve zaposlene u obrazovanju da se striktno pridržavaju  uputa i mjera propisanih od strane nadležnih organa u cilju zaštite sebe i ljudi iz okoline.

„OSTANI KOD KUĆE“

  1. Trenutni vid nastave-online je ocijenjen kao VRLO DOBAR, te isti treba nastaviti u skladu sa realnim okolnostima bez presije na učenike i nastavnike. Ovdje nije akcenat na sadržaju nego na ukupno osmišljenim aktivnostima između nastavnika i učenika.
  2. Verifikacija nastave za tekuću školsku godinu će se obaviti u skladu sa zakonom o ćemu će odluka biti donesena blagovremeno.
  3. Za sada,plaće se neće umanjivati, a o eventualnim mjerama štednje će se voditi socijalni dijalog.

 

 • Strane su saglasne da se suradnja nastavi kroz redovite sastanke predsjednika sindikata i ministra.

 

BUDIMO ODGOVORNI I OSTANIMO KOD KUĆE!

NSSOOIO SBK                                                                                                   SSVOONK SBK

Muhamed Pajić                                                                                                Abdulah Serezlija

 

NSUOS KSB                                                                                                           NSDSŠ KSB

Goran Puletić                                                                                                       Nada Jukić

NASTAVA U POSEBNIM UVJETIMA-mišljenje i prijedlog

Poštovani,

Obzirom da je pojava Covida-19 izvala posebne uvjete života i rada građana, neophodno je osmisliti radne aktivnosti u skladu sa novonastalom situacijom.

Obrazovanje kao posebna djelatnost gdje je živa riječ i neposredni kontakt temeljni pristup u radu, teško se može kompenzovati bilo kojim drugim metodama rada.

Pokušaj da se organizuje neka vrsta on-line nastave je dobra ideja, ali ista neće moći odgvoriti na zahtjeve postavljene pred učenke i nastavnike u smislu kvalitetnog sticanja znanja.

Na osnovu kontakta sa kolegama,  dosadašnjeg iskustva u radu, te iskustva iz prethodnog rata, smatramo i predlažemo sljedeće:

 1. Škole, nastavnici, učenici i roditelji nisu tehološki osposobljeni niti educirani za ovakav vid nastave koji bi bio alternativa tradconalnom načinu rada u školi
 2. Ovakav vid nastave treba ostati kao spona između škole, učenika i nstavnika ali kao neki vid instuktivne nastave koje se kao takva ne može verifikovati
 3. Predlažemo da se tekuće školska godina verifikuje na osnovu uspjeha učenika do dana prekida nastave, uzimajući u obzir sve nastale okolnosti
 4. Preostali dio nastavnog gradiva koji je ostao nerealiziran prebaciti u narednu školsku godinu 
 5. Za narednu školsku godinu sačinti prlagođeni nastavni plani program uključujući i nerealizirano nastavno gradivo iz ove školske godine
 6. Narednu nastavnu godinu koncipirati sa dužim vemenskim periodom trajanja (raniji početak i kasniji završetak) tj. veći broj radnih sedmica i nastavnih sati

Smatramo da bi ovakav vid organizacije nastave polučio najbolje reultate u smislu sticanja znanja, i time bi se spriječio svaki vid improvizacije u nastavnom procesu.

S poštovanjem, PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA OKRUGLOG STOLA

Poštovane koleginice i  kolege,

Pobodom 8.marta-Međunarodnog dana žena, Sekcija žena nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dana 07.03.2020.godine, u prostorijama hotela „Central“ u Vitezu (Franšizni centar), organizirala okrugli sto.

Uvodno izlaganje o značaju 8. Marta-Međunarodnog dana žena podnijela je Azra Memija, dopredsjednica Upravnog odbora NSSOOIO SBK i koordinatorica rada sekcije žena.

Temu „Emancipacija žene i njen družtveni položaj“prezentirale su sindikalne aktivistice OŠ „Berta Kučera“ iz Jajca Asima Agić i Arnela Šego.

Temu „Radno-pravni status zaposlenih u osnovnom obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona sa akcenton na kolektivno pregovaranje“ izložio je Muhamed Pajić, predsjenik Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Nakon konstruktivnih pitanja i diskusija organiziran je koktel za učesnike okruglog stola.

Upravni odbor NSSOOIO SBK se zahvaljuje svim organizatorima i učesnicima ovog okruglog stola na uloženom trudu i aktivnom učešću u radu.

Galeriju slika možete pogledati klikom na ovaj link.

S poštovanjem predjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 05.03.2020.godine, na poziv Ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak sa predsjenicima Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona i Neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama Kantona Središnja Bosna.

Tema sastanka bio je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

Učesnici sastanka su razmatrali sporne odredbe kolektivnog ugovora, te su postigli načelnu saglasnost o istim.

Pregovarački tim Vlade će razmotriti prijedlog i izvršiti finansijsku analizu , te se o ostom  odrediti u narednom periodu.

S poštovanjem, predjednik Muhamed Pajić