NASTAVA U POSEBNIM UVJETIMA-mišljenje i prijedlog

Poštovani,

Obzirom da je pojava Covida-19 izvala posebne uvjete života i rada građana, neophodno je osmisliti radne aktivnosti u skladu sa novonastalom situacijom.

Obrazovanje kao posebna djelatnost gdje je živa riječ i neposredni kontakt temeljni pristup u radu, teško se može kompenzovati bilo kojim drugim metodama rada.

Pokušaj da se organizuje neka vrsta on-line nastave je dobra ideja, ali ista neće moći odgvoriti na zahtjeve postavljene pred učenke i nastavnike u smislu kvalitetnog sticanja znanja.

Na osnovu kontakta sa kolegama,  dosadašnjeg iskustva u radu, te iskustva iz prethodnog rata, smatramo i predlažemo sljedeće:

  1. Škole, nastavnici, učenici i roditelji nisu tehološki osposobljeni niti educirani za ovakav vid nastave koji bi bio alternativa tradconalnom načinu rada u školi
  2. Ovakav vid nastave treba ostati kao spona između škole, učenika i nstavnika ali kao neki vid instuktivne nastave koje se kao takva ne može verifikovati
  3. Predlažemo da se tekuće školska godina verifikuje na osnovu uspjeha učenika do dana prekida nastave, uzimajući u obzir sve nastale okolnosti
  4. Preostali dio nastavnog gradiva koji je ostao nerealiziran prebaciti u narednu školsku godinu 
  5. Za narednu školsku godinu sačinti prlagođeni nastavni plani program uključujući i nerealizirano nastavno gradivo iz ove školske godine
  6. Narednu nastavnu godinu koncipirati sa dužim vemenskim periodom trajanja (raniji početak i kasniji završetak) tj. veći broj radnih sedmica i nastavnih sati

Smatramo da bi ovakav vid organizacije nastave polučio najbolje reultate u smislu sticanja znanja, i time bi se spriječio svaki vid improvizacije u nastavnom procesu.

S poštovanjem, PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *