INFORMACIJA SA PREGOVORA

Dana 15.11.2022.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak između Pregovaračkog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime pregovaračkog tima Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer Vlade
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić,ministar obrazovanja,mladih, nauke, kulture i sporta
 • Anto Matić, ministar zdravstva

U ime Pregovaračkog tima Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine
 • Hajrudin Alibašić, predsjednik Sindikata kantonalnih organa uprave SBK
 • Dragan Škulj, predsjednik sindikata MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, predsjenik sindikata pravosuđa SBK
 • Muhamed Pajić , predsjenik NSSOOIO SBK
 • Nada Jukić, predsjednica sindikata NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, predsjednik KO SSVOONK SBK

Tema sastanka:

 1. Osnovica za obračun plaće za 2023.godinu
 2. Razno

Uvodno izlaganja podnio je Tahirr Lendo, premijer Vlade te istakao potrebu donošenja balansiranog budžeta za 2023.godinu.

Predstavnici sindikata su iskazali potrebu usklađivanja osnovice ili boda za plaću sa realnim troškovima života te balasniranje iste sa inflacijom.

Ministrica finansija je iznijela projekciju Budžeta za 2023.godinu, te istakla da bi sredstva za plaće mogla biti planirana sa bodom od 1,1 što zavisi od projekcije na višim nivoima vlasti  u smislu pozicije Budžeta Vlede Fereacije na poziciji transfer nižim nivoima Vlasti .

Predstavnici Sindikata su tražili da se negativni inflatorni dio plaće  za 2022.godinu, koji se odrazio na materijalni status svih zaposlenih, pokrije isplatom jednokratne pomoći po preporuci Vlade Federeacije u visini 1 080 KM.

Predstavnici Vlade su istakli da Vlada nema ta sredstva za iplatu, te se ista ne mogu realizirati.

Sindikati obrazovanja su tražili da se prije utvrđivanja prijedloga Budžeta za 2023.godinu zaključe kolektivni ugovori za osnovno i srednje obrazovanje, kako bi materijalna prava i obaveze mogle biti pozicionirani u Budžetu.

Predstavnici Vlade su se složili da se ova oktivnost privede kraju u okviru Ministarstva obrazovanja, mladih ,nauke, kulture i sporta.

Zaključeno je da se prije utvrđivanja prijedloga Budžeta za 2023.godinu, organizira još jedan sastanak na kome bi se definitivno utvrfila osnovica i bod za plaće.

S poštovanjem,

         PREDSJEDNIK             Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 03.11.2022.godine, u prostorijama Minstarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak Predsjednika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Ministrom obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta  Srednjobosanskog kantona.

Teme sastanka bile su:

 1. Kolektivni ugovori za osnovno i srenje obrazovanja u SBK
 2. Ostale aktivnosti vezane za obrazovanje u SBK

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 • Tekstualni dio Koletivnog ugovora za osnovne škole je usaglašen, te ostaje materijalni dio za potpuno usaglašavanje.
 • Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja su usaglasili jedinstveni pristup za utvrđivanje platnih razreda.
 • Razgovaralo se o modalitetima za finansiranje, te izbalansiranom modelu kroz utvrđivanje boda za plaće.
 • U toku naredne sedmice će biti organiziran sastanak Pregovaračkog tima Vlade i Sindikata koji plaću primaju iz Budžeta SBK, radi utvrđivanja nacrta Budžeta za 2023.godinu.
 • Budžet SBK za 2023.godinu i Kolektivni ugovori za osnovno i srednje obrazovanje trebali bi biti usaglašeni u verifikovani najkasnije do 31.12.2022.godine.
 • Postoji određeni problem u primjeni Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja,nastavnika, profesora i stručnih saradniku u smislu ujednačava kriterija kod jedne od 4 komisije koje su radile, te će se to korigovati u narednom periodu. 
 • Nakon provedene procedure određeni broj osoba koje su zadovoljile odredbe Pravilnika će dobiti rješenja za status i zvanje mentora,savjetnika i višeg savjetnika.
 • Usaglašena je instrukcija po pitanju 40 satne radne sedmice i ista će biti dostavljena u sve škole na primjenu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE,
STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 15.10.2022. godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 8. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisutvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NNSOOIO SBK.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznešena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

SAOPĆENJE

Poštovane-i,

Povodom 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika, u svim osnovnim školama na područuju Srednjobosanskog kantona održan je niz aktivnosti sa ciljem da se ukaže na značaj brazovanja u društvu i poziciju prosvjetnih radnika.

Centralna manifestacija obilježavanja 5.oktobra održana je u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, gdje je održana svečana sjenica Skupštine u proširenom sastavu, uz prisustvo više od 100 članova i aktivista, te zajednička večera i druženje.

Galeriju slika možete poledati OVDJE

Poštovane koleginice i kolege,

Svim zaposlenim u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona i šire, kao i svim ljudima koji se na bilo koji način bave edukativnim radom, čestitam 5. oktobar – Svjetski dan nastavnika.

Obrazovanje je temljna društvena djelatnost od koje zavisi i kakvom ćemo društvu živjeti, kakvi ćemo biti ljudi u budućnosti, te kakvo ćemo društvo ostaviti našoj djeci.

Zato uvijek ponavljamo:

“Obrazovanje se ne smije tretirati kao potrošnja nego kao investicija u budućnost, razvoj i napredak”.

“Obrazovanje je skupo ali je neznanje najskuplje”.

“Znanje obrazovanih je mnogo vrijednije od bogatstva neukih”.

S poštovanjem, predsjednik Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 19.09.2022.godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer Vlade SBK
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih,nauke, kulture i sporta SBK
 • Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Pulteić, predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija predsjenik KO SSVONK SBK

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona, sa akcentom na kolektivne ugovore.

Na sastanku su razmotreni određeni mogući modeli finasijskog okvira za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji bi se ugradili i kolektivne ugovore.

Učesnici su iznijeli različite prijedloge i mišljenja, te iskazali potrbu za dodatnim usaglašavanjem, što će se nastaviti u narednom periodu.

Obzirom da je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja prestao da važi, predsjednici Sindikata osnovnih škola su iskazali potrebu da se pregovori intenziviraju ,te po mogućnosti Kolektivni ugovor zaključi do 5.10.2022.godine.

Konstatovano je da rad na implementaciji Pravilnika o ocjenjivanju , napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama intenzivno teče, te da se ta aktivnost mora završiti striktno u skladu sa Pravilnikom i donesenim smjernicama ,na javan i krajnje transarentan način, što će omogućiti da nabolji i najzaslužniji otvare mogućnost sticanja zvanja.

U realizaciji tog cilja, sastanku je prisustvovao i Ivica Augustinović u svojstvu predsjenika Komisije za izradu i implementaciju Pravilnika.

Saradnja i pregovori po svim pitanjima će se nastaviti u narednim danima.

S poštovanjem,

                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                                                         Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.09.2022.godine, na zahtjev Sindikata obrazovanja, održan je sastanak Predsjednika sindikata
osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Mnistrom obrazovanja, nauke,
mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna problematika u osnovnom i srednjem obrazovanja na početku školske
2022./23.godine.
Nakon razmjene informacija i konstruktivnih diskusija, dogovoreno je i zaključeno sljedeće:

 1. Kolektivni ugovor
   U narednim danima aktivnosti po pitanju usaglašavanja Kolektivnog ugovora će se
  intenzivirati.
   Dogovoreno je da se izvrše dodatne konsultacije prije sastanka sa Pregovaračkim timom
  Vlade sa ciljem iznalaženja obostrano zadovoljavajućih rješenja.
   Postignuta je saglasnost da bi se Kolektivni ugovor trebao zaključiti najkasnije do 5. oktobra
  tekuće godine.
 2. Preavilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i
  stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama U Srednjobosanskom kantonu
   U toku je rad Komisija koje su imenovane od strene Ministarstva za sticanje statusa i zvanja.
   Ministarstvo i Sindikati su saglasni da se ova aktivnost provede krajnje objektivno i
  profesionalno.
   Komisija će nepotpunu i neurednu dokumentaciju vratiti školama na doradu u zadatom roku,
  uprotivnom će nepotpunu i neurednu dokumentaciju odbaciti.
   Onim kadnidatima čija dokumentacija ne bude sporna i koji budu potvrđeni o strane
  Komisije, te vefifikovani od strane Ministra, bit će dodjeljeni statusi i zvanja povodom 5.
  oktobra-Svjetskog dana nastavnika.
   Za one kandidate čija verifikacija ne bude završena do navedenog datuma, proces će biti
  nastavljen i dodjela statusa i zvanja će biti poslije navedenog datuma.

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.08.2022. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 7. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok je jedan član Upravnog odbora bio opravdano odsutan.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznešena mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 07.07.2022.godine , u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je treći krug pregovora između Pregovaračkog tima ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta koji je imenovala Vlada i Pregovaračkog tima sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

Tema pregovora bio je Kolektivni ugovor za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

Strane su vodile pregovore o odredbama Kolektivnog ugovora koje ne tretiraju materijalna prava i obaveze, te je veći dio prijedloga usaglašen, dok će manji dio biti predmet dorade.

Dio Kolektivnog ugovora koji tretira materijalna prava i obaveze, vodit će se na nivou Pregovaračkih timova Vlade i Sindikata.

Obzirom da je proces pregovaranja dugotrajan i iziskuje odrđene izmjene i dorade , molim članove Sindikata na strpljenje i razumjevanje, te da ne prihvataju nikakve glasine koje mogu dolaziti iz raznih neformalnih izvora.

Sindikat će na vrijeme svojim članovima dostaviti svaku zvaničnu informaciju.

S poštovanjem, Pajić Muhamed

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.06.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za Pravilnik o ocnjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu.

Predmet razmatrenja Komisije bolo je:

 1. Formiranje kantonalnih stručnih aktiva
 2. Imenovanje Komisija za ocjenjivanje
 3. Tekuće aktivnosti

Komisija je razmatrala prijedloge iz škola koji su dostavljeni za formiranje Kantonalnih stručnih aktiva.

Kantonalni stručni aktiv čine po jedan predstavnik svakog razreda iz razredne nastave i svakog predmeta iz predmetne nastave sa područja Srednjobosanskog kantona, koji rade po određenom NPiP.

Rukovodeći se principom teritotijalne zastupljenosti, te zastupljenosti po školama, Komisija je utvrdila prijedlog članova za Kantonalne stručne aktive.

Formiranje Kantonalnih stručnih aktiva planirano je do sredine jula tekuće godine.

U skladu sa članom 26 Pravilnika, Komisija je utvrdila prijedlog članova Komisije iz reda Kantonalnih stručnih aktiva.

Konačno imenovanje članova Kantonalnih stručnih aktiva, kao i članova Komisije iz reda istih, imenovat će mnistar.

2.

U skladu sa članom 26. Pravilnika, Komisija je razmatrala prijedlog Ministarstva i utvdila  sastav 4 komisje za vrednovanje, koje će imenovati ministar.

Zadatak ove 4 komisije (dvije za osnovno obrazovanje i dvije za srednje obrazovanje, zavisno od NPIP) je da izvrši analizu prijedloga za napredovanje koji su dostavljeni od školskih komisija, te konačan prijedlog dostavi ministru na verifikaciju.

3.

Komisija je utvrdila okvir daljnjih aktivnosti u smislu potpune implementacije Pravilnika.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić