KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI

  1. Upravni odbor odaje priznanje Pregovaračkim timovima Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, Koordinacije sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona, Vladi i Ministarstvu obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona koji su prepoznali potrebu izrade novog Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona, te njegovu izradu pozicionirali u Kolektivnom ugovoru za osnovne škole.

Continue reading “KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI”