KONSTATACIJE I ZAKLJUČCI

  1. Upravni odbor odaje priznanje Pregovaračkim timovima Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, Koordinacije sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona, Vladi i Ministarstvu obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona koji su prepoznali potrebu izrade novog Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona, te njegovu izradu pozicionirali u Kolektivnom ugovoru za osnovne škole.

  1. Upravni odbor se zahvaljuje Ministarstvu obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona na širokom pristupu prilikom izrade ovog Pravilnika u smislu formiranja Komisije sačinjene od svih zainteresiranih strana (ministarstvo, sindikati, direktori osnovnih i srednjih škola).
  2. Upravni odbor u potpunosti podržava koncepciju i tekst Pravilnika koji je usaglasila Komisija i koji je dostavljen na javnu rapravu u sve osnovne i srednje škole Srednjobosanskog kantona. 
  3. Upravni odbor ovlašćuje članove Komisije ispred Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja da pri doradi Pravilnika, prihvati sve konstuktivne prijedloge koji će unaprijediti usaglašeni tekst.
  4. Upravni odbor zadužuje članove Komisije ispred Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona da ne prihvati nikakva nova rješenja koja će suštinski mijenjati koncept i sadržaj teksta usaglašenog Pravilnika.
  5. Upravni odbor se zahvaljuje svim članovima Komisije na konstruktivnom radu pri usaglašavanju teksta Pravilnika.
  6. Upravni odbor osuđuje istup pojedinaca ili grupica koji zarad parcijalnog interesa i ličnih frustracija, daju lažne informacije u medije, te stavljaju Sindikat u negativan kontekst sa ciljem da se Pravilnik ne donese a rad Komisije omalovaži.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *