INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 31.03.2022.godine, na inicijativu Sindikata obrazovanja a na poziv Ministara, održan je
satanak predsjednika Sindikata osnovnih i srednjih škola sa Ministrom obrazovanja, nauke,
mladih ,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanaka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona.
Nakon iznošenja problematike i diskusija od strane svih učesnika satanka, konstatovano je i
zaključeno sljedeće:

Continue reading “INFORMACIJA”