INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 27.06.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisije za Pravilnik o ocnjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu.

Predmet razmatrenja Komisije bolo je:

 1. Formiranje kantonalnih stručnih aktiva
 2. Imenovanje Komisija za ocjenjivanje
 3. Tekuće aktivnosti

Komisija je razmatrala prijedloge iz škola koji su dostavljeni za formiranje Kantonalnih stručnih aktiva.

Kantonalni stručni aktiv čine po jedan predstavnik svakog razreda iz razredne nastave i svakog predmeta iz predmetne nastave sa područja Srednjobosanskog kantona, koji rade po određenom NPiP.

Rukovodeći se principom teritotijalne zastupljenosti, te zastupljenosti po školama, Komisija je utvrdila prijedlog članova za Kantonalne stručne aktive.

Formiranje Kantonalnih stručnih aktiva planirano je do sredine jula tekuće godine.

U skladu sa članom 26 Pravilnika, Komisija je utvrdila prijedlog članova Komisije iz reda Kantonalnih stručnih aktiva.

Konačno imenovanje članova Kantonalnih stručnih aktiva, kao i članova Komisije iz reda istih, imenovat će mnistar.

2.

U skladu sa članom 26. Pravilnika, Komisija je razmatrala prijedlog Ministarstva i utvdila  sastav 4 komisje za vrednovanje, koje će imenovati ministar.

Zadatak ove 4 komisije (dvije za osnovno obrazovanje i dvije za srednje obrazovanje, zavisno od NPIP) je da izvrši analizu prijedloga za napredovanje koji su dostavljeni od školskih komisija, te konačan prijedlog dostavi ministru na verifikaciju.

3.

Komisija je utvrdila okvir daljnjih aktivnosti u smislu potpune implementacije Pravilnika.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK Muhamed Pajić

INFORMACIJA

Poštovane koleginice i kolege,

Ovim putam Vas informišem, da su dana 22.06.2022.godine, počeli pregovori u vezi Kolektivnog ugovora za osnovne škole između Pregovaračkog tima koji je imenovala Vlada Srednjobosanskog kantona ispred Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta i Pregovaračkog tima Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona, kojeg  su imenovali ograni Sindikata.

Pregovarački tim koji je imenovala Vlada u ime Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona čine:

 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
 • Katarina Velte, sekretarica ministarstva
 • Franjo Ljubas, inspektor
 • Slavica Šerbečić, direktorica OŠ „Vitez“Vitez
 • Đenan Hodžić , direktor OŠ „Kaćuni“ Busovača

Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona čine:

 • Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Azra Memija, član
 • Tanja Nikolić, član

Na prvom radnom sastanku strane su usaglasile i načelno dogovorile sljedeće:

 • Principe za pregovore koji će biti verifikovani na narednom sastanku Pregovaračkih timova
 • Modalitet vođenja pregovora u smislu tehničkih i mateijalnih poglavlja i odredbi
 • Načelne prijedloge za tehnička poglavlja i odrebe, strane dostvaviti jedna drugoj za narednu sedmicu, kada je planiran nastavak pregovora
 • Vremenski okvir za pregovore

Ovim putem Vas informišemo da je zadatak ovih Pregovaračkih timova da usaglase NACRT Kolekivnog ugovora, koji će biti proslijeđen Pregovaračkom timu Vlade na čelu sa Premijerom, na daljnje pregovore sa Pregovaračkim timom Sindikata.

Ukoliko Pregovarački tim Vlade i Pegovarački tim Sindikata usaglase PRIJEDLOG teksta Kolektivnog ugovora isti će biti dostavljen Vladi Srednjobosanskog kantona i organima Sindikata na očitovanje.

Ukoliko Vlada i Sindikati prihvate usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora isti će biti potpisan od strane Premijera Vlade i Predsjenika Sindikata osnovniog obrazovanja.

Strane neće izlaziti sa pojedinostima u toku pregovora, obzirom da je proces pregovaranja dinamičan i podložan raznim izmjenama i doradama, kako ne bi stvarao konfuziju i različito tumačenje u javnosti.

Molimo sve naše članove da imaju strpljenja i razumjevanja, jer je ovo jedan od najvažnijih poslova za Sundikat, te iziskuje dosta vremena, znanja, razumjevanja i kompromisa sa ciljem da se do početka nove školske 2022/23  šk.godine zaključi novi Kolektivni ugovor.

S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA SA SASTANAKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 09.06.2022.godine, održan je radni sastanak Pedsjednika sindikata osnovnog i srednjeg
obrazovanja sa Ministrom obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna poroblematika u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona, sa akcentom na buduće aktivnosti.
Nakon razmjene informacija te konstruktivnih diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. U toku naredne sedmice otpočet će pregovori po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne
  škole na nivou Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporata Srednjobosanskog
  kantona.
   Sindikati su dostavili prijedlog svog pregovaračkog tima, te će isto učiniti iministarstvo
  tokom naredne sedmice.
   Dostavljen je nacrt Principa za pregovore , što će biti predmet razmatranja na sastanku
  pregovaračkih timova.
 2. Izmjena NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku će biti objavljene do
  kraja juna 2022.godine, a primjenjivat će se početkom nove školske godine.
 3. Nastavit će se proces implementacije Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju
  statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u
  Srednjobosanskom kantonu.
   U narednim danima jedna od prioritetnih aktivnosti za implementaciju biti će formirane
  stručnih aktiva.
 4. Ministarstvo će otvoriti aktivnosti formalno-pravnog normiranja i standardiziranja poslova
  stučnih saradnika u osnovnim i srednjim školama.
 5. Ministarstvo će uputiti prijedlog Vladi da se ugovori o radu na određeno vrijeme koji su
  zaključeni do 30.06.2022.godine, produže do 15.07.2022.godine za sve koji imaju takav
  ugovor.
 6. Na osnovu odredbi Kolektivnog ugovora, isplata regresa za tekuću godinu realizirat će se
  skupa sa plaćom za maj 2022.godine tj. u mjesecu junu.
  S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed