INFORMACIJA SA SASTANAKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 09.06.2022.godine, održan je radni sastanak Pedsjednika sindikata osnovnog i srednjeg
obrazovanja sa Ministrom obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna poroblematika u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja na
području Srednjobosanskog kantona, sa akcentom na buduće aktivnosti.
Nakon razmjene informacija te konstruktivnih diskusija, konstatovano je i zaključeno sljedeće:

 1. U toku naredne sedmice otpočet će pregovori po pitanju Kolektivnog ugovora za osnovne
  škole na nivou Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporata Srednjobosanskog
  kantona.
   Sindikati su dostavili prijedlog svog pregovaračkog tima, te će isto učiniti iministarstvo
  tokom naredne sedmice.
   Dostavljen je nacrt Principa za pregovore , što će biti predmet razmatranja na sastanku
  pregovaračkih timova.
 2. Izmjena NPiP za osnovne škole koje nastavu izvode na bosanskom jeziku će biti objavljene do
  kraja juna 2022.godine, a primjenjivat će se početkom nove školske godine.
 3. Nastavit će se proces implementacije Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju
  statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u
  Srednjobosanskom kantonu.
   U narednim danima jedna od prioritetnih aktivnosti za implementaciju biti će formirane
  stručnih aktiva.
 4. Ministarstvo će otvoriti aktivnosti formalno-pravnog normiranja i standardiziranja poslova
  stučnih saradnika u osnovnim i srednjim školama.
 5. Ministarstvo će uputiti prijedlog Vladi da se ugovori o radu na određeno vrijeme koji su
  zaključeni do 30.06.2022.godine, produže do 15.07.2022.godine za sve koji imaju takav
  ugovor.
 6. Na osnovu odredbi Kolektivnog ugovora, isplata regresa za tekuću godinu realizirat će se
  skupa sa plaćom za maj 2022.godine tj. u mjesecu junu.
  S poštovanjem, predsjednik Pajić Muhamed

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *