INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI,
ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 28.05.2022. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 6. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora, dok je jedan član Upravnog odbora bio opravdano odsutan.

U okviru  dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

Continue reading “INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI,
ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK”

INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 18.05.2022.godine, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je radni sastanak između Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Pregovaračkog tima Sindikata obrazovanja, policije, državnih službenika i namještenika te pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona.

Tema sastanak bila je osnovica zaplaće radnika koji iste primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, te ostala pitanja.

Satanak je otvorio i uvodne napomene dao Tahir Lendo, premijer Vlade.

Analizu prukupljanja i utroška srestava u Budžetu za 2022.godinu prezentirala je Mirjana Plavčić, ministrica finansija.

Nakon diskusija u kojim su učestvovali svi prisutni ministri u Vladi i predsjenici Sindikata, usvojeni su sljedeći zaključci:

  1. Osnovica za plaću će rebalansom niti utvrđena u visini od 330 KM. Primjena ove osnovice počinje 01.07.2022.godine.
  2. Strane su saglasne da se u periodu septembar/oktobra 2022.godine pristupi dodatnoj analizi prikupljanja sredstava, te sagleda mogućnost dodatnog usklađivanja osnovice za plaću.
  3. U okviru resornih ministarstava otpočeti pregovore po pitanju kolektivnih ugovora za one djelatnosti u kojima će postojeći koletivni ugovori uskoro prestati sa važenjem.

S poštovanjem, predjsednik Pajić Muhamed

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane kolginice i kolege,

Dana 10.05.2022.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Komisje za Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Komisije, a isti je vodio zamjenik predsjednika Ivica Augustinović.

Na sastanku je utvrđen sljedeći dnevni red:

  1. Implementacija člana 17. Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona.
  2. Evaluacija dosadašnjeg rada privremenih savjetnika
  3. Razno

1. U cilju da se primjena Pravilnika u svim osnovnim i srednjim školama na području Srednjobosanskog kantona provede na jedinstven način, Komisija je izvršila detaljnu analizu člana 17, te usvaglasila upustvo za primjenu.

Uputstvo za primjenu će biti dostavljeno u sve osnovne i srednje škole na postupanje.

Prilikom vrednovanja, Komisije u školama su obavezne da postupaju u skladu sa dostavljenim uputstvom.

2. Komisija je zauzela stav da se evaluacija rada privremenih savjetnika obavi nakon što isti obave kopletan nadzor, kako  bi privremeni savjetnici obavili stručno-pedagoški nadzor u relaksiranoj atmosferi, bez dodatnih opterećenja.

3. Stručno pedagoški nadzor treba okončati do kraja nastavne godine, kako bi direktori škola mogli na vrijeme dostaviti dokumentaciju  Ministarstvu za kandidate koji su u procesu sticanja zvanja.

S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić