INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 19.09.2022.godine, u prostorijama Ministarstva obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer Vlade SBK
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, mladih,nauke, kulture i sporta SBK
 • Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Pulteić, predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija predsjenik KO SSVONK SBK

Tema sastanka bila je aktuelna problematika u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona, sa akcentom na kolektivne ugovore.

Na sastanku su razmotreni određeni mogući modeli finasijskog okvira za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji bi se ugradili i kolektivne ugovore.

Učesnici su iznijeli različite prijedloge i mišljenja, te iskazali potrbu za dodatnim usaglašavanjem, što će se nastaviti u narednom periodu.

Obzirom da je Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja prestao da važi, predsjednici Sindikata osnovnih škola su iskazali potrebu da se pregovori intenziviraju ,te po mogućnosti Kolektivni ugovor zaključi do 5.10.2022.godine.

Konstatovano je da rad na implementaciji Pravilnika o ocjenjivanju , napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama intenzivno teče, te da se ta aktivnost mora završiti striktno u skladu sa Pravilnikom i donesenim smjernicama ,na javan i krajnje transarentan način, što će omogućiti da nabolji i najzaslužniji otvare mogućnost sticanja zvanja.

U realizaciji tog cilja, sastanku je prisustvovao i Ivica Augustinović u svojstvu predsjenika Komisije za izradu i implementaciju Pravilnika.

Saradnja i pregovori po svim pitanjima će se nastaviti u narednim danima.

S poštovanjem,

                                                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                                                         Muhamed Pajić

INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.09.2022.godine, na zahtjev Sindikata obrazovanja, održan je sastanak Predsjednika sindikata
osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Mnistrom obrazovanja, nauke,
mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna problematika u osnovnom i srednjem obrazovanja na početku školske
2022./23.godine.
Nakon razmjene informacija i konstruktivnih diskusija, dogovoreno je i zaključeno sljedeće:

 1. Kolektivni ugovor
   U narednim danima aktivnosti po pitanju usaglašavanja Kolektivnog ugovora će se
  intenzivirati.
   Dogovoreno je da se izvrše dodatne konsultacije prije sastanka sa Pregovaračkim timom
  Vlade sa ciljem iznalaženja obostrano zadovoljavajućih rješenja.
   Postignuta je saglasnost da bi se Kolektivni ugovor trebao zaključiti najkasnije do 5. oktobra
  tekuće godine.
 2. Preavilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i
  stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama U Srednjobosanskom kantonu
   U toku je rad Komisija koje su imenovane od strene Ministarstva za sticanje statusa i zvanja.
   Ministarstvo i Sindikati su saglasni da se ova aktivnost provede krajnje objektivno i
  profesionalno.
   Komisija će nepotpunu i neurednu dokumentaciju vratiti školama na doradu u zadatom roku,
  uprotivnom će nepotpunu i neurednu dokumentaciju odbaciti.
   Onim kadnidatima čija dokumentacija ne bude sporna i koji budu potvrđeni o strane
  Komisije, te vefifikovani od strane Ministra, bit će dodjeljeni statusi i zvanja povodom 5.
  oktobra-Svjetskog dana nastavnika.
   Za one kandidate čija verifikacija ne bude završena do navedenog datuma, proces će biti
  nastavljen i dodjela statusa i zvanja će biti poslije navedenog datuma.