INFORMACIJA SA SASTANKA

Poštovane koleginice i kolege,
Dana 05.09.2022.godine, na zahtjev Sindikata obrazovanja, održan je sastanak Predsjednika sindikata
osnovnog i srednjeg obrazovanja Srednjobosanskog kantona sa Mnistrom obrazovanja, nauke,
mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.
Tema sastanka bila je aktuelna problematika u osnovnom i srednjem obrazovanja na početku školske
2022./23.godine.
Nakon razmjene informacija i konstruktivnih diskusija, dogovoreno je i zaključeno sljedeće:

 1. Kolektivni ugovor
   U narednim danima aktivnosti po pitanju usaglašavanja Kolektivnog ugovora će se
  intenzivirati.
   Dogovoreno je da se izvrše dodatne konsultacije prije sastanka sa Pregovaračkim timom
  Vlade sa ciljem iznalaženja obostrano zadovoljavajućih rješenja.
   Postignuta je saglasnost da bi se Kolektivni ugovor trebao zaključiti najkasnije do 5. oktobra
  tekuće godine.
 2. Preavilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i
  stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama U Srednjobosanskom kantonu
   U toku je rad Komisija koje su imenovane od strene Ministarstva za sticanje statusa i zvanja.
   Ministarstvo i Sindikati su saglasni da se ova aktivnost provede krajnje objektivno i
  profesionalno.
   Komisija će nepotpunu i neurednu dokumentaciju vratiti školama na doradu u zadatom roku,
  uprotivnom će nepotpunu i neurednu dokumentaciju odbaciti.
   Onim kadnidatima čija dokumentacija ne bude sporna i koji budu potvrđeni o strane
  Komisije, te vefifikovani od strane Ministra, bit će dodjeljeni statusi i zvanja povodom 5.
  oktobra-Svjetskog dana nastavnika.
   Za one kandidate čija verifikacija ne bude završena do navedenog datuma, proces će biti
  nastavljen i dodjela statusa i zvanja će biti poslije navedenog datuma.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *