KOLEKTIVNI UGOVOR

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavam Vas da je dana 12.04.2023.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

U ime Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona Kolektivni ugovor je potpisao Muhamed Pajić-predsjenik, a u ime Vlade Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo-premijer.

Tekst Kolektivnog ugovora bit će dostavljen svim sindikalnim povjerenicima u elektronskoj formi kada se stvore tehnički uvjeti za dostavu, uz konsultacije sa Ministarstvom obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona.

U ime Pregovaračkog tima i Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona upućujem zahvalnost svim članovima Sindikata na strpljenju, razumjevanju i podršci u toku vođenja pregovora.

S poštovanjem,

INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 01.04.2023.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 4. sjednica Skupštine Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovala većina sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Komisije za Statut, Suda časti i dopredsjednica Sekcije žena, što je činilo većinu članova Skupštine potrebnu za kvorum.

Nakon uvodnog izlaganja predsjedavajućeg i tehničkih informacija u vezi rada, Skupština je usvojila sljedeći dnevni red:

  1. Tema: „ Sindikalno organizovanje , zašto se učlaniti u sindikat“- uvodničar Adnan Čorbić, član Upravnog odbora
  2. Izvještaj o radu Upravnog odbora za period 01.01.2022.-31.12.2022.godine-podnosilac Muhamed Pajić,  predsjenik Upravnog odbora
  3. Smjernice sindikalnog djelovanja u 2023.godini-uvodničar Muhamed Pajić, predsjednik Upravnog odbora
  4. Izvještaj o finansiskom poslovanju za period 01.01.2022.-31.12.2022.godine-podnosilac Kurić Jusuf, predsjednik Nadzornog odbora
  5. Aktuelnosti u oblasti osnovnog obrazovanju na području Srednjobosanskog kantona-uvodničari Azra Memija i Muhamed Pajić, dopredsjednica i predsjenik Upravnog odbora
  6. Tekuća pitanja