INFORMACIJA U VEZI KOLEKTIVNOG UGOVORA

Ovim putem Vas informišem da je shodno odredbama člana 57 Kolektivnog ugovora za osnovne škole ,Vlada Srednjobosanskog kantona na 13. sjednici održanoj 07.09.2023. godine, donijela je riješenje o imenovanju Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole.

U skladu sa donesenim rješenjem, Komisija je dana 28.09.2023. godine održala konstituirajuću sjednicu, sa sljedećim dnevnim redom:

1.         Izbor predsjenika i zamjenika predsjenika Komisije

2.         Izrada prijedloga poslovnika za rad Komisije

3.         Razno

•          Za predsjednika Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za osnovne škole jednoglasno je izabran Ivica Augustinović u ime Vlade, a za zamjenika predsjednika Muhamed Pajić u ime Sindikata.

•          Komisija je usaglasila i jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Komisije.

•          Komisija je je postigla saglasnost o modalitetu budućeg rada, proceduri i načinu riješavanja upita u skladu sa Poslovnikom.

Ovim putem podsjećam sve članove Sindikata na proceduru kojom se vrši dostavljanje zahtjeva za tumačenje:

1.         Zahtjev za tumačenje se može podnijeti na dva načina:

a)         U pisanoj formi na protokol Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona

b)        Elektronskim putem na službeni mail ministarstva  i to: minobsbk@bih.net.ba  ili mozks@sbk-ksb.gov.ba 

2.         Članovi Sindikata svoj zahtjev dostavljaju tako što u pisanoj formi navedu član na koji se odnosi upit, te obrazlože problematiku primjene tog čana ili odredbe, sa obaveznim potpisom osobe koja podnosi upit.

Nakon što se formuliše upit, isti se dostavlja sindikalnom povjereniku koji zahtjev formalizira u ime sindikalne podružnice, potpiše i ovjeri pečatom podružnice , te dostavi Ministarstvu na protokol ili elektonskim putem na jedan od navedenih mailova.

3. Radnici koji nisu članovi Sindikata svoje zahtjeve mogu slati posredstvom odgojnoobrazovne ustanove.

Napomena:

Za upite koji se odnose općenito na primjenu pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora sa najerom da se otklone eventualne dileme, nejasnoće te uspostavi jedinstvena praksa u primjeni, Komisija će dati tumačenje u pisanoj formi ,koje će biti sastavni dio Kolektivnog ugovora.

Za upite u vezi nerazumjevanja u primjeni nekih odredbi Kolektivnog ugovora koja se odnosi na pojedninca, Komisija će istom dati odgovor.

Za pogrešnu primjenu ili uskraćivanje prava iz Kolektivnoog ugovora nadležne si inspekcije u sudovi. S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *