PRIJEDLOG ZA ZAKONITO IMENOVANJE EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

INFORMACIJA U VEZI PRIMJENE PRAVILNIKA

Poštovane koleginice i kolege,

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u prethodnoj godini je bio u završnoj fazi primjene.

Nakon što su Komisije, imenovane od strene Ministarstva, izvršile bodovanje kandidata u skladu sa Smjernicama , primjećen je znatan debalans u broju kadnidata za zvanja kod komisije koja je vršila bodovanje za srednje škole koje nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu u odnosu na ostale tri komisije. U cilju izjednačavanja kriterija u primjeni Smjernica, Ministar je formirao Komisiju od svih članova iz prethodne četiti komisije (2 komisije osovnih škola po H i B programu i 2 komisje srednjih škola po H i B programu) sa zadatkom da izvrši „reviziju“ svih kandidata koji su prema pokazateljima sve četiri komisije bili potencijalni kandidati za dobivanje zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik).

Predstavnici srednjih škola koji nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu, odbili su učešće u radu Komisije za reviziju, te time stvorili otvorenu sumnju na svoj rad i primjenu Smjernica za bodovanje.

Ministar ne želi izdati rješenja o zvanju nikome bez ujednačenog pristupa pri bodovanju nakon provedene revizije (iako za to ima zakonsko pravo), te je stoga proces imenovanja u zvanja trenutno zaustavljen.

Kolege iz srednjih škola nisu imali razumjevanja za poziv Ministra i ostala tri Sindikata da se proces dobivanja zvanja privede kraju na jedinstven način i na zadovoljstvo velike većine kandidata.

Potpuno je iracionalno zaustaviti proces imenovanja u zvanja zbog grupe osoba koji su bodovani na „fleksibilan način“ i tako postali kandidati za zvanja, te ne pristajati na reviziju koja se odnosi na sve kandidate, kako iz osnovnih tako i iz srednjih škola.

Zbog ove grupice „fleksibilno bodovanih kandidata“,velika većina kadndidata iz osovnih i srednjih škola je uskraćena za sticanje zaslužnih zvanja.

Obzirom da odbijanje rada u Komisiji kolega iz srednjih škola, koji nastavu izvode po bosanskom nastavnom planu i programu štetan za sve, pa i za njihove kandidate koji su

zaslužili zvanje, stiče se dojam da je njihova „agenda“ urušavanje Pravilnika, te vraćanje na neka mračna vremena kada se zvanja dijelila po političkoj liniji, podobnosti, servilnosti, poslušnosti, preporuci i sl. , pa čak i osobama koji nisu bili predmetom ocjenjivanja, a ne na osnovu relevantnih kriterija.

Da bi se primjena Pravilnika nastavila, Ministarstvo se opredjelilo za sljedeći put:

  • Proses imenovanja u zvanja (mentor, savjetnik i viši stručni savjetnik ) se obustavlja dok se ne izjednači primjena Smjernica za bodovanje za sve kandidate.
  • Slijedi novi krug ocjenjivanja (2 ciklusa-svake dvije godine) na način predviđen Pravilnikom.
  • Zbog činjenice da nije došlo do imenovanja mentora, savjetnika i viših stručnih savjetnika iz prethodno navedenih razloga, Ministarstvo će u 1. ciklusu novog kruga ocjenjivanja ponovo imenovati privremene savjetnike za obavljanje stručno-pedagoškog nadzora.

Sindikat je jedinstvenog stava da u cilju afirmacije Pravilnika i pozitivnih efekata koji su proizašli u dosadašnjoj njegovoj primjeni, podrži ovaj pristup Ministarstva, te će dati svoj konstuktivan doprinos.

Sindikat poziva svoje članove i sve zaposlene u osnovnom obrazovanju da prihvate na konstuktivan način imenovane privremene savjetnike prilikom stručno-pedagoškog nadzora i budu im na usluzi.

Sindikat poziva sve nastavnike i stručne saradnike koji smatraju da imaju dovoljno iskustva, znanja, kompetencija te poštovanja svojih kolega, da se posredstvom Nastavničkog vijeća prijave Ministarstvu za obavljanje poslova privremenog savjetnika i time daju doprinos implementaciji Pravilnika.

Sindikat poziva sve nastavnike i stučne saradnike da na odgovoran i stučan način uzmu učešće u imenovanju i radu školskih komisija za vrednovanje, te predlože nove/stare kandidate za stučne aktive.

Sindikat poziva direktore škola da procesu vrednovanja pristupe odgovorno i u skladu sa Pravilnikom, Smjernicama ministarstva i odlukama Nastavničkih vijeća.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK: Muhamed Pajić

SAOPĆENJE

Povodom 8. marta-Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona je dana 07.03.2024.godine,  u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, organizirala tribinu na teme:

  1. Tema 1: „Femicid“-uvodničarke: Aida Medić, predsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK i Mirela Durmić, dopredsjenica Sekcije žena NSSOOIO SBK
  2. Tema 2: „ABECEDA Sindikalnizma“-uvodničar: Muhamed Pajić , predsjednik Upravnog odbora NSSOOIO SBK

U izlaganju Teme 1 između ostalog istaknuta je pojava femicida koja postaje sve učestalija u društvu, te njeni uzroci i posljedice.

Posebno je naglašena potreba da se ova pojava na vrijeme uoči i na nju preventivno djeluje, jer nasilje u bilo kojem obliku ne smije biti normalizovano i društveno prihvatljivo.

Zaključeno je da svaka žena treba da reaguje na svaki vid fizičkohg ili psihičkog uznemiravanja, te trpnja te vrste bude isključena.

U skraćenom izlaganju Teme 2 između ostalog je istaklnuta poretba za sindikalnim organiziranjem kako bi se ekonomsko-socijalni i radno-pravni status radnika zaštitio i poboljšao.

Istaknuti su zadaci sindikata i razni modeli organiziranja sindikata, kao i način funkcionisanja sindikata.

Između ostalog je naglašen  odnos poslodavca prema sindikatu.

Posebno je istaknut zanačaj zaključivanja kolektivnog ugovora za sigurnost radnika, te potreba kontinuirane sindikalne aktivnosti.

Nakon konstruktinih diskusija, izneseni su određeni problemi i prijedlozi za riješavanje, te će isti biti formulisani u formi zaključaka.

Nakon okončanja tribine, oragniziran je zajednički ručak i druženje.

Ovim putem svim zaposlenicama u oblasti osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona i šire, a posebno članicama Sindikata, čestitam 8. mart-Međunarodni dan žena.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK              Muhamed Pajić