RADNI SASTANAK PREDSJEDNIKA SINDIKATA SA MINISTRICOM

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.07.2018.godine, na poziv Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantana, a na zahtjev Koordinacije sindikata obrazovanja, održan je radno-konsultativni sastanak.

Sastanku su prisustvovali: Katica Čerkez-ministica, Katarina Velte-sekretarica ministarstva, Muhamed Pajić-predsjednik NSSOOIO SBK, Goran Puletić-predsjednik NSUUOŠ KSB i Nada Jukić-predsjednica NSDSŠ KSB.

Tema sastanka bika je „Implementacija Kolektivnih ugovora za osnovne i srednje škole u Srednjobosanskom kantonu“.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusija strane su saglasne u sljedećem:

  1. Da bi Kolektivni ugovori imali potpuni i željeni efekat neophodna je njihova implementacija u punom kapacitetu, što pdrazumjeva i donošenje određenih provedbenih akata utvrđenih Kolektivnim ugovorima.
  2. U dosadašnjem periodu formirane su Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnih ugovora i članovima izdata rješenja (Komisija za osnovno obrazovanje i Komisija za srednje obrazovanje).
  • Bilo kakve nejasnoće po pitanju primjene i implementacije Kolektivnih ugovora neophodno je u formi upita dostaviti Komisijama.
  • Nikakva jednostana tumačenja nisu relevantna, ukoliko ne dolaze od nadležnih Komisija.
  1. U završnoj fazi je izrada „Kriterija i procedura za prijem radnika, smanjenje norme i proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama“.
  • Strane su saglasne da dio dokumenta koji se odnosi na tehnološki višak je zadovoljavajući i obstrano privatljiv.
  • Sindikati su iznjeli niz primjedbi na dio koji se odnosi na prijem zapslenika, te je zaključeno da ponovo primjedbe i prijedloge dostave ministarstvu u pisanoj formi a Ministrica će organizirati dodatni sastanak Radne grupe ispred Ministarstva i analizirati primjedbe i prijedloge koje dostave Sindikati.
  1. Radni mateijal Sporazuma o minimumu poslova u vrijeme štrajka Ministarstvo će dostaviti u toku dana a nakon toga će se organizirati usaglašavanje teksta.
  2. Strane su saglasne da se hitno pristupi frormiranju Mirovnog vijeća. Sindikati su dostavili prijedlog svojih čalnova, što treba da učini i Vlada.
  3. Ministarstvo ima obavezu da sačini Pravilnik o sistematskom pregledu zaposlenih, kako bi bio na snazi prije početka nove školeke godine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *