SEMINAR ZA SINDIKALNE AKTIVISTE I ČLANOVE

O K V I R N I  P R O G R A M S E M I N A R A VITEZ: 14.06.2019.god.

9:00-9:30 Dolazak učesnika seminara

9:30-10:00 Registracija i akreditacija učesnika

10:00-10:10 Otvaranje seminara

Azra Memija-dopredsjednica Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

10:10-11:45 Tema 1: Aktuelni ekonomsko-politički trendovi: pretpostavke za poboljšanje položaja radnika

Dr. Adis Arapović, politolog-docent na Pravnom fakultetu univerziteta u Ženici,redovni predavač u Školi za političke studeije Vijeća Evrope u BiH, savjetnik u Vladi Federacije BiH

11:45-12:10  Pitanja i diskusije

12:10-12:30  Caffe pauza

12:30-13:10 Tema 2: Sindikalno organiziranje, djelovanje, zakonsko pozicioniranje i način ostvarivanja radničkih prava

Faruk Bešić, predsjednik Kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture Kantona Sarajevo

13:10-13:30 Pitanja i diskusije

13:30-14:10 Tema 3: Osnovno obrazovanje na području Srednjobosanskog kantona-prepreke i mogućnosti unapređenja

Muhamed Pajić, predsjednik Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

14:10-14:30 Pitanja i diskusije

14:30-15:00 Kafe pauza

15:00 Ručak za učesnike seminara

15:45-16:15 Evaluacija seminara

Dodjela certificata

Napomena:

Vremenski okvir za izlaganja, pitanja i diskusije je fleksibilan, te će isti biti prilagodljiv interesovanjima, željana i potrebama učesnika seminara.

ORGANIZACIONI ODBOR

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *