INFORMACIJA SA SASTANKA KOMISIJE ZA DORADU KRITERIJA I PROCEDURA ZA PRIJEM RADNIKA, SMANJENJE NORME I PROGLAŠENJE TEHNOLOŠKOG VIŠKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu Rješenja ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, formirana je zajednička Komisija sa zadatkom da doradi Kriterije o prijemu radnika u osnovne i srednje škole, a na osnovu prethodno usaglašenih zaključaka.

U sastavu Komisije bili su predstavnici Ministarstva, Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i predstavnici direktora škola.

Obzirom da je Vlada na sjednici od 30.05.2019.godine, donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu, imenovana Komisija se našla u sasvim novim okolnostima.

Primjenom ove Uredbe bi se suspendovali dosadašnji Kriteriji i procedure, te bi prijem bio u isključivoj nadležnosti direktora, što je za Sindikat, predstavnike Ministarstva i samog ministra, neprihvatljivo.

Naime, postoji dilema da li se ova Uredba odnosi na obrazovanje ili ne, te je predložen zaključak da ministar od Vlade traži decidno pisano obrazloženje da li se ista odnosi i na sektor obrazovanja, te da predloži da se u Uredbi decidno kaže da se obrazovanje izuzima iz  primjene , odbzirom da u sektoru obrazovanja već imaju propisi koji uređuju ovu oblast.

Ukoliko bi se Uredba odnosila na sektor obrazovanja, rad na doradi Kriterija bio bi bespredmetan.

Svi predstavnici Ministarstva i Sindikata su saglasni sa ovakvim zaključkom dok su direktori škola zatražili dodatno vrijeme za konsultacije, kako bi iznijeli stav, te će isti biti poznat na narednom sastanku.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *