INFORMACIJA SA SASTANKA PREDGOVARAČKOG TIMA VLADE SBK I SINDIKATA ZAPOSLENIH KOJI PLAĆU PRIMAJU IZ BUDŽETA SBK

Dana 09.07.2019.godine, na pozv Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade Srednjobosanskog kantona i Sindikata zaposlenih koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime Pregovaračkog tima Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave
 • Bojam Domić, ministar obrazovanja, neuke, kulture i sporta

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Muhamed Pajić, predsjednik NSSOOIO SBK
 • Goran Puletić, predsjednik NSUUOŠ KSB
 • Abdulah Srezlija, predsjednik KO SSVOONK SBK
 • Nada Jukić, predsjednica NSDSŠ KSB
 • Rešad Jašarević, predsjednik Sindikata sudstva i tužilaštva SBK
 • Refija Kulašin, predsjednica Sindikata kantonalnih organa uprave SBK
 • Dragan Škulj, predsjednik Sindikata MUP

Na sastanku je predložen i prihvaćen sljedeći dnevni red:

 1. Pregovori vezano za osnovicu plaće
 2. Razno
 3. Pregovori vezano za osnovicu plaće

Premijer Vlade je prisutne informisao o namjeri Vlade da izvrši rebalans Budžeta za 2019.godinu ,te istakao da prema ekonomskim pokazateljima u smislu prihoda Budžeta, postoji mogućnost povećanja osnovice za plaću sa 270 KM na 285 KM.

Obzirom da je ovaj prijedlog u skladu sa dogovorom imeđu Vlade i Sindikata iz prethodnog perioda prilikom utvrđivanja osnovice od 270 KM, isti je prihvaćen.

Primjena osnovice od 285 KM će biti nakon što se usvoji rebalans Budžeta za 2019.godinu tj. za plaću od 7. mjeseca.

Dogovoreno je da će se prilikom projekcije Budžeta za 2020. godinu, natojati ista ponovo povećati u skladu sa prikupljenim prihodima.

 1. Razno
 1. Sindikati obrzarovanja su iskazali potrebu pristupanja pregovorima u vezi Kolektivnih ugovora, što je prihvaćeno. Aktivnosti u vezi pripreme i vođenje pregovora vodit će se u okviru Ministarstva obrazovanja. Izvršene su konsultacije sa Ministrom u vezi tehničkih aktivnosti za početak pregovora.
 2. Sindikati obrazovanja su inznijeli poznate primjedbe vezano za Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu, te ukazali na negativne posljedice njene primjene. Stav Vlade je da se ista primjeni .

Sindikati smatraju da ista nema zakonsku utemeljenost i da će proizvesti probleme i sudske procese.

 

                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK

                Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *