INFORMACIJA SA PREGOVORA

Dana 15.11.2022.godine, u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak između Pregovaračkog tima Vlade i Pregovaračkog tima Sindikata radnika koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime pregovaračkog tima Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer Vlade
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić,ministar obrazovanja,mladih, nauke, kulture i sporta
 • Anto Matić, ministar zdravstva

U ime Pregovaračkog tima Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Samir Kurtović, predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine
 • Hajrudin Alibašić, predsjednik Sindikata kantonalnih organa uprave SBK
 • Dragan Škulj, predsjednik sindikata MUP-a SBK
 • Rešad Jašarević, predsjenik sindikata pravosuđa SBK
 • Muhamed Pajić , predsjenik NSSOOIO SBK
 • Nada Jukić, predsjednica sindikata NSDSŠ KSB
 • Abdulah Serezlija, predsjednik KO SSVOONK SBK

Tema sastanka:

 1. Osnovica za obračun plaće za 2023.godinu
 2. Razno

Uvodno izlaganja podnio je Tahirr Lendo, premijer Vlade te istakao potrebu donošenja balansiranog budžeta za 2023.godinu.

Predstavnici sindikata su iskazali potrebu usklađivanja osnovice ili boda za plaću sa realnim troškovima života te balasniranje iste sa inflacijom.

Ministrica finansija je iznijela projekciju Budžeta za 2023.godinu, te istakla da bi sredstva za plaće mogla biti planirana sa bodom od 1,1 što zavisi od projekcije na višim nivoima vlasti  u smislu pozicije Budžeta Vlede Fereacije na poziciji transfer nižim nivoima Vlasti .

Predstavnici Sindikata su tražili da se negativni inflatorni dio plaće  za 2022.godinu, koji se odrazio na materijalni status svih zaposlenih, pokrije isplatom jednokratne pomoći po preporuci Vlade Federeacije u visini 1 080 KM.

Predstavnici Vlade su istakli da Vlada nema ta sredstva za iplatu, te se ista ne mogu realizirati.

Sindikati obrazovanja su tražili da se prije utvrđivanja prijedloga Budžeta za 2023.godinu zaključe kolektivni ugovori za osnovno i srednje obrazovanje, kako bi materijalna prava i obaveze mogle biti pozicionirani u Budžetu.

Predstavnici Vlade su se složili da se ova oktivnost privede kraju u okviru Ministarstva obrazovanja, mladih ,nauke, kulture i sporta.

Zaključeno je da se prije utvrđivanja prijedloga Budžeta za 2023.godinu, organizira još jedan sastanak na kome bi se definitivno utvrfila osnovica i bod za plaće.

S poštovanjem,

         PREDSJEDNIK             Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *