INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.12.2022. godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 9. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisutvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru  predloženog, dopunjenog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznešena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

Zapisnik je sačinjen od strane imenovanog zapisničara Upravnog odbora, te je isti jednoglasno usvojen u predloženom tekstu.

 • Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srenjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju o toku pregovora u vezi Koletivnog ugovora podnio je Muhamed Pajić u svojstvu člana Pregovaračkog tima Sindikata.

Nakon široke diskusije Upravni odbor je konstatovao i zaključio:

 • Tekst Kolektivnog ugovora koji je bio usklađen i na koji nije bilo primjedbi je posredno je odbijen, u dijelu teksta kojim se utvrđuju koeficijenti za plaće za pojedine platne razrede.
 • Problem u vezi platnih razreda je nastao zbog neprincipijelnog pristupa od strane Ministarstva/Vlade po pitanju utvrđenih prncipa i pogodovanja srednjem obrazovanju na račun osnovnog.
 • Tekst Kolektivnog ugovora koji je bio usaglašen predstavlja kompromisno riješenje u zahtjevu za izjednačavanje plaća nastavnika u osnovnim i srednjim školama i razlika u koeficijentima od 0,10 bi u ovom trenutku bila prihvatljiva.
 • Razlika u koeficijentima između nastavnika bez statusa i sa statusom od 0,20 je ralna kao i razlika između samih statusa.
 • U cilju afirmacije i motivacije nastavnika, razlika koeficijenta između statusa i zvanja bi trebala biti minimalno 0,20 .
 • Sa ovakvim rješenjem bi se postigao djelimičan balans po pitanju planih razreda za nastavnike i stučne saradnike u osnovnim i srednjim školama, te Pravilnik učino smislen i motivirajući za sve nastavnike i stučne saradnike.

Osporeni dio reksta koji se odnosi na platne rezrede je u novom prijedlogu neprihvatljiv iz sljedećih razloga:

 • Zadržava se  nepravedna razlika po pitanju koeficijenata za plaću za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama od 0,20 umjesto dogovorenih 0,10.
 • Neprincipijelono se zadržavaju koeficijenti za određene nastavnike u srednjim školama koji su ranije odobreni bez pravnog osnova a u skladu sa Pravilnikom nisu potvrđeni i verifikovani, tako da će postojati osobe u istom statusu sa različitim koeficijnetima, što obesmišljava sam Pravilnik.
 • Iako je Pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju isti za osnovne i srednje škole, njegova efektivna materijalna vrijednost nije ista, tj. statusi/zvanja ne vrijede isto za sednje škole 0,20 a za osnovne 0,10), što je apsolutno diskriminirajuće i neprihvatljivo.

Na osnovu činjenica konstatujemo da se nastojalo pogodovati i privilegovati zaposlene u srednjim u odnosu na osnovne škole, te je prijedlog kao takav neprihvtljiv.

Sindikat je podržao i dao vrlo konstruktivan doprinos u izradi i primjeni Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnm i srednjim školama sa ciljem afirmacije obrazovanja, stvaranja veće odgovornosti, poboljšanja kvaliteta rada ali i materijalnog statusa nastavnika.

Obzirom da se radi o istom Pravilniku koji nema istu vrijednost u platnim razredima za osnovno i srednje obrazovanje, Upravni odbor će preispitati podršku istom, o čemu će naknadno donijeti mjere.

Iz svega navedenog Upravni odbor je usvojio sljedeći zaključke:

 1. Upoznati sve članove Sindikata nastalim problemom u vezi Koletivnog ugovora, obaviti široku javnu rapravu, a nakon toga održati Skupštinu i utvrditi aktivnosti u cilju zaštite svojih prava i interesa.

Sjednica skupštine će biti održana u prvoj polovini janura 2023.godine.

 • Organi sindikata će provesti sve aktivnosti, uključujući i one radikalne koji budu rezultat iskazane volje svojih članova.
 • Sindikat će izvršiti pravne konsultacije po pitanju diskriminacije tj. nejednake primjene  Pravilnika, te poduzeti mjere u skadu sa relevantnim mišljenjem i preporukama.
 • Upravni odbor smatra da su usaglašene i neosporene odredbe Kolektivnog ugovora koje se odnose na nematerijalna prava prihvatljive i predstavljaju pozitivan primjer u procesu pregovaranja.
 • Ukoliko Ministartvo/Vlada imaju spremnost da se preispita i ispravi ova nepravda Upravni odbor ovlašćuje predsjenika i članove Pregovaračkog tima za dodatne konsultacije.
 • Implementacija Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Informaciju su podnijeli Azra Memija i Smajo Gazić u svojstvu članova Komisije.

Muhamed Pajić je dopunio informaciju , trenutnim saznanjem u vezi cjelokupne aktivnosti.

Nakon diskusija konstatovano je i zaključeno ljedeće:

 1. Sindikat je pružio bezrezervnu i konstuktivnu podršku Ministarstvu pri izradi i implementaciji Pravilnika sa ciljem, da se unaprijedi nastavni proces, stvori veća odgovornost kod svih akteta u obrazovnom procesu, omogući napredovanje i afirmaciju nastavnika koji iskazuju odgovoran pristup u poslu a posebno nastavnika sa primjetnim rezultatima  u radu.
 2. Upravni odbor konstatuje da su članovi Sindikata koji su radili u Komisijama, pokazali  stučnost, odgovornost, kompetencije i širinu pogleda  smislu ostvarivanja ciljeva koji Pravilnik treba da poluči,te im se iskazuje podrška i zhvalnost.
 3. Komisija koja je radla na reviziji prijeloga za napredovanje za srednje škole koje rade po bosanskom NPiP je odstupila od smjernica za bodovanje koje je izdalo Ministarstvo, te time dovela u pitanje izbor statusa i zvanja za sve kandidate. Bez izdatog rješenja za status i zvanje, ne mogu se primjeniti koeficijenti za te platne razrede.
 4. Upravni odbor zahtjeva da Ministarstvo imenuje novu komisiju ili zajedničku komisiju sačinjenu od svih dosadašnjih, koja će izvršiti reviziji sa ciljem da se proces izbora u status i zvanje okonča izdavanjem odgovarajućih rješenja.
 5. Upravni odbor zahtjeva od Ministartva da izvrši imenovanje u status i zvanje onih nastavnika i stučnih saradnika gdje su Komisije uradile reviziju u skladu sa smjernicama

Ministarstva, a tamo gdje to nije urađeno da se imenovanje odgodi dok se revizija ne okonča u skladu sa smjernicama.

 • Ukoliko se proces izbora u status i zvanje skoro ne okonča,postoji ozbiljna mogućnost kompromitacije cijelog procesa cjenjivanja, napredovanja i sticanja statusa ili zvanja.
 • Odzirom da Ministarstvo/Vlada pokušava različito vrednovati isti Pravilnik za osnovne i srednje škole kroz platne razrede u Kolektivnom ugovoru, Sindikat će razmotriti

povlačenje podrške Pravilniku ,te će se o mjerama i aktivnostima po ovom pitanju kasnije odrediti.

 • Realizacija Odluke Vlade Federacije o isplati jednokratne pomoći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine

Nakon uvodnog izlaganja, te diskusija većine članova Upravnog odbora konstatovano je i zključeno sljedeće:

 • Uredba/Odluka Vlade Federacije o isplati jednokratne pomoći zaposlenim u Federaciji BiH ne obavezje nikoga nego je na nivou preporuke, te je kao takva manipulativna i donesena je u predizborne svrhe.
 • Umjesto da se pristupi realnoj analizi i traženju mogućnosti za usklađivanje plaća u skladu sa inflacijom, stvara se negativan društveni ambijent u vezi islate jednokratne pomoći, bez sistemski mjera koje će amortizovati posljedice inflacije.
 • Sindikat smatra da je neophodno uskladiti osnovicu za plaće, implemantirati Pravilnik o ocjenjivanju ,napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama kroz platne razrede i adekvaten koeficijente, te time trajnije poboljšati status zaposlenih u osnovnim školama, umjesto jednokratne pomoći.
 • Sindikat je u okviru Koordinacije sindikata čiji članovi plaću primaju iz Budžeta SBK podnio zahtjev za isplatu jednokratne pomoći i dobio negativan odgovor od Pregovaračkog tima Vlade a isti zahtjev je ponovo obnovljen.
 • Obzirom da nije zaključen Kolektivni ugovor za osnovne škole, nije utvrđena osnovica za plaću u narednom periodu, Sindikat će tražiti realizaciju ovih zahtjeva, te pokrenuti sve sindikane aktivnosti za realizaciju istih.
 • Izvještaj Suda časti NSSOOIO SBK

Izvještaj Suda časti sačinjen je u pisanoj formi. Nakon kraćih diskusija izvještaj je jednoglasno usvojen.

 • Tekuća pitanja
 1. Razmatranje zahtjeva SP OŠ „Dubaravica“

Upravni odbor je primio na znanje zahtjev SP OŠ „Dubarvica“ Vitez, u vezi primjene e-dnevnika, te konstatovao da je isti osnovan.

U narednom periodu, Sindikat će ovu problematiku prezetntirati u okviru Ministarstva i tražiti rješenje koje će iću i smislu oklašanja i efikasnosti ovog procesa.

 • Obaveze sindikalnih podružnica

Upravni odbor zadužuje predsjenika da izda obavjest sa uputstvom svim sindikalnim podružnicama u vezi izrade završnog finansijskog izvještaja i njegovog dostavljanja računovodstvenom servisu.

 • Realizacija finansijskih obaveza na kraju tekuće i početkom naredne godine

Sindikat će izvršiti sve finansijske obaveze do kraja tekuće godine, o obaveze po ugovorima i odluci za naredni period će se realizirati poslije Nove godine.

PREDSJEDNIK                     

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *