INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE 3. (VANDREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE NSSOOIO SBK


Poštovane koleginice i kolege,
Dana13.01.2023.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je
3. (vanredna) sjednica Skupštine Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja
Srednjobosanskog kantona.
Sjednici je prisustvovalo 48 sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora,
Komisije za Statut, Suda časti i predsjednica Sekcije žena, što je činilo veliku većinu članova Skupštine.
Skupština je usvojila sljedeći dnevni red:
1. Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu
2. Osnovica za plaću u 2023.godini utvrđena projekcijom Budžeta za 2023.godinu
3. Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i
stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu
4. Uredba/Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o isplati jednokratne pomoći zaposlenim
na teritoriji Federacije BiH
5. Tekuća pitanja


U okviru usvojenog dnevnog reda, provedene raspave i diskusija, Skupština je usvojila sljedeće
ZAKLJUČKE
1.TAČKA
a) Prihvata se izvještaj Pregovaračkog tima po pitanju pregovora u vezi Kolektivnim ugovorom.
b) Prihvata se usaglašeni dio teksta Kolektivnog ugovora između Pregovaraog tima Sindikata i
Ministarstva/Vlade Srednjobosanskog kantona.
c) Daje se seglasnost predsjeniku Upravnog odbora da zaključi i potpiše usaglašeni tekst Kolektivnog
ugovora.
2. TAČKA
a) Prihvata se informacija predsjenika Upravnog odbora vezano za pregovore sa Vladom po pitanju
osnovice za plaću planiranoj Budžetom za 2023.godinu.
2
b) Obzirom da stanje inflacije, Skupština smatra da je osnovica za plaću trebala biti viša minimalno za
5%.
c) Obzirom da osnovica za plaću nije usaglašena niti potpisana, Skupština smatra da se ista treba
formalizirati, obzirom na formulaciju osnovice u Kolektivnim ugovorima.
3. TAČKA
a) Prihvaćen je izvještaj Muhameda Pajića vezano za značaj i donošenje Pravilnika o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i
srednjim školama u Srednjobosanskom kantonu, te Azre Memije i Smaje Gazića u svojstvu članova
Komisije za kontrolu i implemantaciju Pravilnika.
b) Skupština zahtjeva da Ministarstvo obrazovanja odmah pristupi izdavanju rješenja svim osobama
koje su u procesu ocjenjivanja stekli status ili zvanje, ukoliko je Komisija svoj dio posla odradila u skladu
sa smjernicama Ministarstva.
c) Za eventualne propuste druge Komisije, u smislu odstupanja od smjernica Ministarstva, proces
verifikacije obustaviti do korekcije.
4. TAČKA
a) Uredba/Odluka Vlde Federacije BiH nije obavezujuća nego je na nivou preporuke, te kao takva nema
pravni osnov za realizaciju.
b) Ovakva uredba ima manipulativni karakteri i stvorila je tenzije u društvu i negativnu atmosferu,
umjesto da se donesu osmišljenje i obavezujuće mjere pomoći radnicima u vremenu inflacije.
c) Pomoć radnicima trebala se realizirati kroz periodično povećanje plaća , prateći inflatorna kretanja i
punjenje budžeta, umjesto jednokratne pomoći.
d) Od Vlade se zahtjeva da se kvartalno usklađuju plaće u skladu sa procentom inflacije.
5. TAČKA
a) Sindikat ima svoji zvaničnu Web starnicu na kojoj se mogu naći sve relevantne informacije po pitanju
rada sindikata. Viber grupa koju je formirao predsjenik namjenjena je za brzo informisanje i prijem
dokumenata a ne za iznošenje paušalnih mišljenja i konstrukcija.
Sve stavove mišljenja, preporuke i zahtjevi se trebaju iznijeti na sastanku podružnice i sindikalnog
odbora, te u zvaničnoj formi dostaviti Upravnom odboru na dalje postupanje, a ne paušalno iznosti
lične stavove po društvenim mrežama.
b) 5. oktobar-Svjetski dan nastavnika obilježavati sa ciljem afirmacije obrazovanja i časnog poziva
prosvjetnog radnika umjesto besmislenih izleta po gradovima i tržnim centrima, što samo po sebi
obesmišljava ovaj Dan.
c) 8. mart-Međunarodni dan žena-osmisliti u okviru Sekcije žena. Skupština i Upravni odbor će pružiti
svaku vrstu podrške.
d) Izvještajnu sjednicu održati u periodu mart-april i iskoristiti za edukaciju članova.
e) Sačiniti završni finansijski izvještaj u skladu sa sa uputsvom u zadanom roku.
f) Od Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjovosanskog kantona se zahtjeva
da realizira finansijske obaveze, koje nisu realizirane u prethodnom periodu, vezane za rad privremenih
savjetnika.
Napomena:
Svi zaključci su doneseni jedoglasno.
S poštovanjem,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *