INFORMACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE NEZAVISNOG SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.02.2024.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, održana je 5. redovna sjenica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici je prisustvovalo više od 40 delegata, među kojima su bili sindikalno povjerenici, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Na samom početku sjednice utvrđen je kvorum i radno predsjeništvo u sastavu: Muhamed Pajić, Azra Memija, Samajo Gazić i Arnela Šego u svojstu zapisničara.

Prije utvrđivanja dnevnog reda dogovoreni  su tehnički detalji u cilju efikasnijeg toka sjednice.

U okviru  predloženog i usvojenog dnevnog reda, date su određene informacije, iznesena mišljenja, date primjedbe, podneseni prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 1. Izvještaj o radu Upravnog odbora Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskoh kantona za perid 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu delegati su dobili u pisanoj formi. Predsjednik Upravnog odbora Muhamed Pajić je detaljno podnio izvještaj o radu za prethodnu godinu, te istakao da je ta godina bila vrlo zahtjevna, sa nizom aktivnosti koje su bitno uticale ne ekonomsko-socijalni i radno-pravni status zaposlenih, i da su te aktivnosti uspješno završene.

Nakon diskusija, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023.godinu je jednoglasno usvojen.

 • Smjernice sindikalnog rada i djelovanja Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog akntona za period 01.01.2024.-31.12.2024.godine

Materijal po ovoj tački dnevnog reda dostavljen je u pisanoj formi.

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Upravnog odbora te između ostalog istakao inicijativu u smislu dopune Pedagoških standarda za osnovne škole kojima će se pozicionirati opis radnih mijesta za one pozicije koje nisu prepoznate u postojećem Zakonu o osnovnoj školi i Pedagoškim standardima, a objektivne okolnosti su dovele da su ta radna mjesta već popunjena u školama.

Nakon diskusija ova inicijativa je podržana uz nekoliko drugih konstuktivnih prijedloga sa ciljem pravednije raspodjele poslova.

Zaključeno je da se ovi prijedlozi uzmu u obzir prilikom eventualnog rada na izmjenama i dopunama Pedagoških standarda.

Program rada za 2024.godinu je jednoglasno usvojen, zajedno sa prethodnim inicijativama i prijedlozima od strane delegata.

 • Izvještaj o finansijskom poslovanju Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i dogoja Srednjobosanskog kantona za period 01.01.2023.-31.12.2023.godine

Materijale po ovoj tački dnevnog reda su delegati dobili u pisanom tekstu, uz dodatak izvoda iz banke i djelove materijala od Agencije za posredničke i informatičke usluge Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvodno izlaganje  podnio je predsjenik Nadzornog odbora Kurić Jusuf.

Nakon kraćih diskusja, većinom glasova usvjen je sljedeći zaključak:

Višak neraspoređenih sredstava investirati tako da ta investicija bude na trajno dobro Sindikata. Zadužuje se Upravni odbor za realizaciju zaključka.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o finansijskom poslovanju za 2023.godinu.

 • Implementacija pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnovnim i srenjim školama u Srednjobosanskom kantonu

Detaljnu informaciju o implementaciji Pravilnika podnijeli su Memija Azra i Gazić Smajo u svojstvu članova Komisije.

Konstatovano je da je proces verifikacije statusa po pitanju implementacije Pravilnika uspješno okončan, dok je proces verifikacije zvanja u fazi zastoja.

Zastoj u verifikaciji je nastao zbog odbijanja predstavnika srednjih škola koje nastavu izvde na bosanskom jeziku da učestvuju u radu zajedničke komisije koje ima zadatak da izvrši „reviziju“ potencijalnih kandidata za zvanja, te time ujednači primjenu Smjernica na sve potencijalne kandidate za zvanja.

Usvojen je zaključak da Sindikat djeluje proaktivno i konstruktivno u cilju da se ovaj proces završi do kraja uspješno.

 • Realizacija Uredbe Vlade Federacije o isplati pomoći od strane poslodavca i isplate jednokretne pomoći radnicima

Nakon uvodnog izlaganja i diskusija konstatovano je sljedeće:

 • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je obećala donijeti set zakona iz oblasti poreske politike čime će se stvoriti pretpostavke za povećanje minimalne plaće u Federacji BiH na 1000 KM , te povećanje plaća svim radnicima. Obzirom da ti zakoni nisu doneseni, pristupilo se populističkoj metodi koju je primjenjivala i prethodna Vlada Federacije BiH, donoseći Uredbu koja nema zakonsku osnovu i obavezu niti može koga obavezati, sa ciljem prikrivanja odgovornosti za neučinjeno.
 • Ovakve Uredbe stvaraju smutnju i ne doprinose ničemu osim manipulaciji.
 • U prilog ovoj konstataciji ide činjenica da  veći radnika nije isplaćana nikakva pomoć, a tamo gdje je isplaćena rađeno je to u različitim iznosima, daleko od one sume koja je navedena u Uredbi.
 • Smatramo da je bilo puno svrsishodnije korigovati osnovicu za plaću i kroz to platiti doprinose i time odžavati fondove (penzioni i zravstveni).
 • Ovakav pristup smatramo izrazom poniženja sopstvenih građana, manipulacja socijalnim stanjem u društvu i nesposobnosti Vlade da temeljno i sistematski rješava socijalne probleme radnika.
 • Tema: „Organizacija sindikalne podružnice i njen rad i djelovanje“

U cilju edukacje članova i aktivista navedenu temu je pripremio i relalizirao Samir Sušić član Upravnog odbora.

 • Nakon vrlo kvalitetnog i sistematičnog izlaganja, ocjenjeno je da je tema uvjek aktuelna i primjenjiva u svakodnevnom radu u djelovanju Sindikata.
 • U toku diskusija konstatovano je da su velika većina zaposlenih u osnovnim školama članovi Sindikata i doprinose svojim radom očuvanju i unapređenju radno-pravnog i ekonomsko socijalnog statusa svih nas.
 • Međutim, postoji i određeni manji broj zaposlenih koji nisu članovi , te „parazitiraju“ na borbi i rezultatima rada Sindikata, tako što koriste tuđi rad, borbu, zalaganje, intelektualne i materijalne resurse, a ne doprinose zajedničkom poboljšanju ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa,  pa čak djeluju destruktivno.
 • Ovakav pristup ih moralno diskvlificira jer je to osobina primitivnog i sitnosopstveničkog odnosa i pogleda, a ne širine i samosvijsti obrazovanog čovjeka.
 • Ovakav njihov pristup neće dovesti u pitanje rad i rezultate rada Sindikata, nego će iste ogoliti pred kolegama koji im to iz pristojnosti neće reći.
 • Primjena Uredbe o zapošljavanju u javnom sektoru na području Srednjobosanskog kantona
 • Uvakva uredba trebala se odnositi na javne ustanove, preduzeća i institucije gdje prijem nije bio pravno regulisan.
 • U sektoru obrazovanja na području Srednjobosanskog kantona je postojao pravni akt kojim je već bio uređen prijem u osnovne i srednje škole, te stoga primjena Uredbe nije bila potrebna.
 • Trenutno postoji određeni broj sudskih presuda u kojima je rečeno da se prijem u obrazovanju ne može vršiti na osnovu Uredbe tj. primjena iste je nezakonita.
 • Vlasti Uredbu koriste sa ciljem zloupotrebe pozicije vlasti tako da umjesto kvalitetnih kadrova u brazovanju zapošljava podobne i poslušne.
 • Smisao Uredbe je da se sa liste uspješnih (svi koji imaju odgovarajuću diplomu) izabere ne najbolji i prvorangirani sa liste, nego onaj koji je unaprijed projektovan za to mjesto.
 • Naime iz političkih stranaka i određenih pojedinaca koji u datom trenutku imaju moć i uticaj, direktor dobije ime osobe koju treba primiti a onda isti „izmišlja testiranja i interviju“ kako bi tu nečasnu radnju pokušao prikriti tako što će projektovana osoba skupti „najviše bodova i zauzeti prvo mjesto na listi“, te ponuditi Upravnom odboru koji će to verificirati.
 • U komisije za prijem direktor uvjek izabere poslušne nastavnike i profesore kao saučesnike u tim prljavim poslovima, a koji uglavnom imaju obavezu da vrate „dug“ u vidu usluga.
 • Ovaj proces je toliko kompromitovan da djeluje ponižavajuće kako  za kandidate koji se prijavljuju na konkurs, direktore koji te prljave radnje provode i Uprave odbore koji imaju ulogu fikusa u procesu.
 • Sindikat poziva institucije Vlasti da se ova Uredba prestane primjenjivati u obrazovanju i vrati dostojanstvo profesiji i ugled prosvjetnim radnicima.
 • Zamislite kakv ugled ima osoba za koju svi znaju (učenici, roditelji, redne kolege, građani) da je na ovakav način zaposlena.
 • Kako se ponižavajuće osjeća direktor kad mu takva osoba dođe na posao i koja ima „osjećaj većeg značaja“ od samog direktora jer je morao istu primiti.
 • Tekuća pitanja
 • Konstatovano je da se pri rješavanju individualnih ili koletivnih problema sa direktorom, ministastvom i sindikataom vodi službena pisana konverzacija, bez neformalnog razgovora u smislu što je ko rekao ,obećao i sl.

S poštovanjem,

                                                                                                                  PREDSJEDNIK         

   Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *