INFORMACIJE, MIŠLJENJA, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 10.11.2018.godine, u prostorijama Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona u Travniku, održana je 8. sjednica Upravnog odbora.

Sjednici su prisutvovali svi članovi Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

U okviru usvojenog dnevnog reda date su informacije, iznijeta mišljenja, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog odbora

 

Zapisnik je sačinio zapisničar Upravnog odbora ,te je isti razmotren i usvojen u predloženom tekstu.

 

 • Implementacija Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

 • Prema informacijama od strane članova Upravnog odbora, povjerenika i pojedinih članova Sindikata, Kolektivni ugovor se uglavnom poštuje uz sporadično kršenje.
 • Za pojedinačna kršenja, svaki član treba da se u pismenoj formi obrati direktoru i upravnom odboru škole a ukoliko ne dobije odgovor ili sa istim ne bude zadovoljan, Sindikat stoji na raspolaganju za pomoć.
 • Ukoliko postoje određene nedoumice ili nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi iz Kolektivnog ugovora, svaki član treba da pošalje upit za tumačenje, te će isti razmotriti i tumačiti Komisija sa praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja, koja je jedina nadležna za tumačenje.

 

 • Informacija o radu Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona

 

 • Komisija je formirana od strane Vlade Srednjobosanskog kantona na osnovu odredbe Kolektivnog ugovora.
 • U dosadašnjem radu Komisija je dala određena tumačenja i odgovore na upit od strane pojedinih pripadnika ugovornih strana.
 • Komisja daje opće tumačenje, ako se upit odnosi na primjenu odredbi koje se tiču pojednih članova Kolektivnog ugovora ili odgovor, ako se upit odnosi za određenog pojedinca.
 • Za sve nejasnoće po pitanju primjene i tumačenja Kolektivnog ugovora Upravni odbor poziva svoje članove da upite dostave u pisanoj formi, te će isti biti proslijeđeni na tumačenje Komisiji.

 

 • Aktivnosti u okviru koordinacije sindikata obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

 • Da bi Sindikat ostvario svoje ciljeve i zadatke, neophodna je saradnja sa drugim sindikatima u domenu kada su interesi zajednički.
 • Sindikat će uvjek biti otbvoren za iskrenu saradnju na bazi sindikalnih interesa ali nikada neće dopustiti da bude instrument vlasti, političkih partija i sl.
 • Nzavisnost sindikata je osnovna pretpostvka vjerodostojnosti i principijelonosti, te će i dalje rad Sindikata biti na tim principima.

 

 • Aktivnosti po pitanju podnošenja apelacije Ustavnom sudu BiH zbog nerealizacije pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda

 

 • Na osnovu zaključka sa prethodne sjednice Upravnog odbora a u saradnji sa advokatom, pokrenuta je aktivnost podnošenja apelacije od strane onih članova Sindikata nisu zaključili ugovor o nagodbi.
 • Spisak članova koji su se izjasnili za podnošenje apelacije dostaviti advokatu, koji će prema broju presuda sačiniti punomoći i ugovore za svakog, te iste ponovo dostaviti posredstvom povjerenika za potpis.
 • Nakon što članovi potpišu punomoć i ugovor, iste ponovo dostaviti advokatu, koji će nastaviti pravnu proceduru.

 

 • Analiza obilježavanja 5. oktobra-Svjetskog dana nastavnika

 

 • 5. Oktobar-vjetski dan nastavnika obilježen je na primjeren i dostojanstven način.
 • Obilježavanje 5. Okotobra-Svjetskog dana nastavnika nastaviti obilježavati i time afirmisati obrazovanje kao djelatnost i sam poziv prosvjetnog radnika.

 

 • Tekuća pitanja

 

 • Razmotrena je primjedba SP OŠ „Guča Gora“ vezano za prijevoz zaposlenih te konstatovano da Upravni odbor ovu problematiku razmatra od njenog nastanka. Sindikati obrazovanja su u više navrata ukazivali na ovaj problem, obavljen je razgovor u ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ministarstvu privrede i ministarstvu pravde po ovom pitanju ali nije bilo razumjevanja da se ovo popravi. Sindikat će i dalje ovo pitanje problematizirati.
 • Donesena je odluka da se izvrše finansijske obaveze u skladu sa zahtjevom porezne uprave FbiH.
 • Donesena je odluka o finansiranju rada organa i tijela Sindikata.
 • Usvojen je zaključak da se u drugom polugodištu školske 2018/19. organizira edukativni seminar za sindikalne aktiviste i članove. Aktivnosti po pitanju realizacije seminara utvrdit će Upravni odbor.

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *