INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 17.12.2018.godine, na zahtjev Sindikata a na poziv Vlade Srednjobosanskog kantona, održani su pregovori između predstavnika Sindikata budžetskih korisnika i Pregovaračkog tima Vlade.

Tema pregovora bila je osnovica za obračun plaća u prijedlogu Budžeta za 2019.godinu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sljedećih sindikata:

 • Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja SBK
 • Neovisni sindikat uposlenih u osnovnmim školama KSB
 • Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture SBK
 • Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola KSB
 • Sindikat policije SBK/KSB
 • Sindikat državnih službenika i namještenika SBK/KSB
 • Sindikat pravosuđa SBK/KSB

Pregovarački tim Vlade SBK/KSB su činili:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Zoran Marković, ministar finansija
 • Jozo Budeš, ministar pravosuđa i uprave
 • Katica Čerkez, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 • Nikola Grubešić, ministar zdravstva i socijalne politike

Predstavnici sindikata su tražili da osnovica za plaću u 2019.godini bude 280 KM, dok je Vlada stava da osnovica za plaću bude 270 KM, te je ta visina osnovice pozicionirana u prijedlogu Budžeta za 2019.godinu.

Obzirom da su Sindikati već duže vrijeme ukazivali na činjenicu da je Uredba o iznosu dnevne naknade troškova prijevoza na posao i s pola u institucijama Srednjobosanskog kantona po kilometu, nepovoljna za sve radnike koji ostvaruju pravo na prijevoz, Pregovarački tim Vlade je iskazao spremnost da svim radnicima prijevoz se isplaćuje u 100% odnosu.

Nakon pauze za usaglašavanje Sindikati su predložili kompromislni prijedlog da osnovica za plaću bude 275 KM a da nakon prvih 6 mjeseci ponovo razmotre mogućnost povećanja osnovice.

Pregovarački tim Vlade nije prihvatio kompromisni prijedlog Sindikata, te su pregovori završeni bez postignutog dogovora.

Prema odredbama Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika kao i prema Kolektivnim ugovorom za osnovno i Kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje, osnovicu za plaću donosi Vlada nakon usaglašavanja sa Sindikatom.

Ukoliko se ne postigne saglasnost po pitanju osnovice, primjenjivat će se postojeće osnovica do postizanja saglasnosti.

Pregovori su završeni neuspješno.

Sindikati će amandmanima na Budžet za 2019.godinu, od strane ovlaštenih predlagača, tražiti da Skupština koriguje ovaj prijedlog Budžeta na poziciji plaće zaposlenih.

Sindikati će nastaviti aktivnosti, koje će dovesti do poboljšanja ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa svih zaposlenih koji plaće primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *