INFORMACIJA SA SASTANKA KOMISIJE

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 19.12.2018.godine, održan je sastanak Komisije za praćenje i tumačenje Kolektivnog ugovora za osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu.

Sastanku su prisustvovali sljedeći članovi:

  • Katatina Velte, predsjenica
  • Muhamed Pajić, zamjenik predsjednice
  • Zoran Matošević, član
  • Goran Puletić , član
  • Refija Kulašin, član
  • Smajo Gazić, član
  • Sabina Halilović, član
  • Tanja Nikolić, član

Komisija je razmatrala određene upite koji su pristigli od strane članova Sindikata, direktora škola i drugih radnika zaposlenih u osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona.

Komisija je postigla saglasnost za četiri upita, te je dala jedno tumačenje i tri odgovora.

Komisija nije postigla saglasnost za jedan upit, te je isti ostavljen na razmatranje na nekom od narednih sastanaka, zajedno sa upitima koji nisu mogli biti razmotreni zbog vremenskog ograničenja sastanka.

Tumačenje će biti objavljeno na stranicama Ministarstva i Sindikata, a odgovori će biti dostavljeni osobama koje su uputile upite.

Molimo sve članove Sindikata koji imaju bilo kakvu vrstu nejasnoće ili nedoumice po pitanju primjene Kolektivnog ugovora, da se posredstvom Sindikata obrate Komisiji, koja je jedina nadležna da tumači Kolektivni ugovor.

S poštovanjem, PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *