4. sjednica Skupštine NSSOOIOSBK

Više slika možete pogledati u GALERIJI

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 16.03.2019.godine, u sali univerziteta/sveučilišta „Vitez“ u Travniku, održana je 4. sjednica Skupštine Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvavali većina sindikalnih povjerenika, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Suda časti.

Pored članova skupštine sjednici je prisustvovao i advokat Sindikata Irasn Kukić.

U okviru usvojenog dnevnog rada date su određene informacije, prihvaćene konstatacije, zauzeti satavovi, iznijeta mišljenja, usvojeni zaključci i donesene odluke:

 

 • Informacija u vezi pokretanja apelacije pred Ustavnim sudom radi neizvršenja pravomoćnih i izvršnih sudskih presuda

 

Informaciju je podnio advokat Irsan Kukić ,te detaljno pojasnio proces podnošenja apelacije. Nakon upita i diskusija usvoje ni su sljedeći zaključci:

 

 • Advokat će poduzeti sve pravne radnje neophodne za okončanje procesa podnošenja apelacije za sve članove sindikata koji su dali ponomoć za tu pravnu radnju.
 • Bez obzira na pravni ishod apelacije, Sindikat će biti na usluzi svojim članovima i iskoristit će sva moguća pravna sredstva, kako bi se presude realizirale u presuđemom iznosu.

 

 

 • Analiza i primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

Uvodno izlaganje sa analizom i osvrtom na primjenu Kolektivnog ugovora, podnio je predsjednik Upravnog odbora. Nakon diskusija prihvaćene su konstatacije u usvojeni zaključci:

 

 • Zaključeni Koletivni ugovor je donio odrđenu sigurnost svim zaposlenim u snovnim školama na području srednjobosanskog kantona u smislu radno- pravnog statusa
 • Kolektivnim ugovorom napravljen je i određeni pomak u ekonomsko socijalnom-statusu zaposlenih
 • Sindikat će pratiti primjenu Kolektivnog ugovora i reagovati u slučaju negovog kršenja
 • Kolektivni ugovor zajedno sa prelaznim periodom će važiti do 31.12.2019.godine, do kada bi se trebao zaključiti novi

 

 

 • Sindikat će na vrijeme uputiti zahtjev Vladi za pregovore u vezi novog Kolektivnog ugovora, te u otvorenim pregovorima, nastojati postići što bolja i kvalitetnija rješenja u datom trenutku

 

 

 • Izvještaj o radu Komisije za praćenje i tumačenje kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu

 

Naon uvodnog izlaganja od strane članova Komisije Pajić Muhameda i Gazić Smaje, konstatovano je i prihvaćeno sljedeće:

 

 • Komisija je formirana odlukom Vlade na osnovu odredbe Kolektivnog ugovora
 • Komsija broji 8 članova (4 predstavnika Sindikata i 4 predstavnika Vlade)
 • Komisija odluke donosi konsenzusom
 • Rad Komisije je vrlo pozitivan , obzirom da se onemoćava jednostrano tumaćenje kolektivnog ugovora od bilo koje ugovorne strane ili pak pojedinaca
 • Pozivamo sve članove Sindikata da ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće ili nedoumice u primjeni bilo kojih odredbi Kolektivnog ugovora, da Komisiji dostave upit

 

 

 • Primjena EMIS programa u sonovnim školama na pdručju Srednjobosanskog kantona

 

Nakon diskusija Skupština je podržala stavove Koordinacionog odbora sindikata obrazovanja, koji su izneseni u prethodnom periodu, te je ponovo konstatovala i zaključila:

 

 • Podržava se EMIS program u smislu kvalitetnijeg i efikasnijeg administrativnog unošenja podataka, te njihovog arhiviranja
 • Nije prihvatljivo dodatno opterećenje nastavnika u smislu povećanja obima poslova
 • Obaveza nastavnika je iskazana u 40 satnoj radnoj sedmici, te svako dodatno opterećenje iziskuje i dodatne sate koji se trebaju iskazati kroz platnu listu

 

 

 • Obilježavanje značajnih datuma za Sindikat

 

Sindikat obilježava 3 značajna datuma : 1.maj-Međunarodni praznik rada, 8.mart-Međunarodni dan žena i 5.oktobar-Svjetski dan nastavnika.

Pored svečarskog dijela obilježavanje ovih značajnih datuma ima i dublju poruku koja iziskuje jedinstvo, zajedništvo, solidarnost i sindikalni aktivizam.

Pored opstukcije koja se javlja u školama od strane pojedinih instruiranih osoba bliskim vlasti i političkim partijama, čiji je cilj ugasiti bilo koju vrsti mišljenja i aktivizma, prisutna je i značajna pasivnost članova.

Polazeći od činjenice da nam pretstoji borba za Kolektivni ugovor i aktivan rad pri kreiranju dokumenata koji direktno utiču na naš status zadužuju se sindikalni povjerenici i ostali sindikalni aktivisti da: Ukoliko u školama postoji pojedinci koji iz bilo kojih razloga nisu članovi sindikata, neophodno je da sindikalni povjerenici, članovi organa Sindikata i ostali aktivisti sa njima obave konstruktivan i prijateljski razgovor, ukažu na značaj Sindikata i aktivnosti koje predstoje, te istim ponuditi pristupnicu u Sindikat

 • Ukoliko postoji potreba da pojedinci,  grupe ili pojedine podružnice obave razgovor sa predsjenikom, dopredsjednikom ili bilo kojim članom Upravnog odbora, neophodno je uspostaviti kontakt i isti će biti organiziran
 • Radnicima poslodavci ne poklanjaju prava nego se radnici za prava moraju izboriti a Sindikat je jedina zakonska organizacija putem koje radnici mogu da se bore

 

 

 

 • Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2018.godinu

 

Izvještaj u pisanom tekstu podnio je predsjeniku upravnog odbora Muhemed Pajić, te je isti usvojen bez primjedbi.

 

 • Izvještaj Nadzornog odbora o finansiskom poslovanju za 2018.godinu

 

Izvještaj u pisanom tekstu podnio je predsjednik Nadzornog odbora Kurić Jusuf, te je isti jednoglasno usvojen.

 

 • Program rada Upravnog odbora za 2019.godinu

 

Program je u pisanoj formi prezentirao predsjenik Upravnog odbora uz konstataciju da je zaključenje novog Kolektivnog ugovora prioritet u radu Sindikata. Program je usvojen jednoglasno.

 

 • Tekuća pitanja

 

 1. Organizacija seminara

 

 • Donesena je odluka de se u prvoj polovini juna 2019.godine organizira jednodnevni edukativni seminar uz učešće određenog broja članova iz svake škole
 • Mjesto i tačno vrijeme seminara će nakndano biti utvrđeno
 • Teme i edukatore na seminaru će utvrditi i angažirati Upravni odbor
 • Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 10,00 KM po članu, u što će biti uključen ručak i kafa na kafe pauzama

 

S poštovanjem,

    PREDSJEDNIK

    Muhamed Pajić

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *