SAOPĆENJE

Poštovane-i,

Iznenadni prekid nastave, usljed Covida-19 prosvjetne radnike je doveo u jednu sasvim novu situaciju , kada je u pitanju organizacija nastave.

Sami su, bez neke posebne institucionalne podrške i bez obavljenog i minimuma procesa edukacije, sa vlastitom opremom, pristupili organizaciji nastave u posebnim uvjetima, te u kratkom vremenskom periodu prilagodili se  i organiziralli online nastavu.

Umjesto da se ova brza i uspješna reakcija zaposlenih u obrazovanju primjeti i cijeni, Vlada i Ministarstvo obrazovanja  su odmah pristupili umanjenju mateijalnih prava zaposlenih za 3. mjesec, tako što je dijelom reducirana ili potpuno ukinuta isplata toplog obroka i prekovremenog rada.

Ovaj potez je izazvao ogromno nezadovoljstvo prosvjetnih radnika i reakcije koje su u najvećem dijelu opravdane ali pomalo i ishitrene, što smatramo razumljivim.

U ovim vanrednim uvjetima života i rada, gdje su sve aktivnosti ograničene a radne aktivnosti svedene na minimum, neophodno je racionalno a ne emotivno pristupati.

Svakom i prosječno obrazovanom i informisanom čovjeku je jasno da će ovo stanje izazvati ogromne ekonomske posljedice u cijelom svijetu a najviše će pogoditi male i nerazvijene zemlje sa krhkom ekonomijom u koje spada i naša zemlja.

Svjesni ove situacije, Sindikati su uspostavili socijalni dijalog sa Vladom i Ministarstvom, te nastoje iz ove situacije izaći sa što manje posljedica na ekonomsko-socijalni i radno-pravni status svojih članova.

Svako onaj ko misli da ovo stanje neće uticati na ekonomsko-socijalni status svih zaposlenih u smislu redukcije materijalnih prava je u zabludi i nekom vrstom populizma želi stvarati kod ljudi iluziju a proizvoditi konfuziju.

Kao odgovorni ljudi, imamo obavezu našim članovima govoriti istinu ali i učiniti sve da negativne posljedice budu što je moguće manje.

 

U tom smislu Sindikati imaju sljedeće stavove i zahtjeve:

 

  • Zaključiti Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja koji je u 95% elemenata usaglašen. Za neusaglašeni dio spremni smo tražiti i naći kompromis.

 

Kolektivni ugovor je dokument na osnovu koga zaposleni u obrazovanju na zakonit način ostvaruju svoja prava ali i obaveze. Ukoliko Vlada ne želi zaključiti kolektivni ugovor, te 2 000 zaposlenih u osnovnom obrazovanju držati u stanju neizvjesnosti, teško može očekivati razumjevanje od istih za svoje aktivnosti i poteze.

 

  • Poštivanje zaključenog Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja.

 

Poštivanje pravne legislative i u vjetima nesreće je temelj svakog demokratskog društva i pretpostavka njegovog ozdravljenja i u posebnim uvjetima života i rada. Svaka vrsta jednostrane suspenzije pravnih akta je početak aposlutizma i anarhije sa dalekosežnim posljedicama po cijelo društvo. Stoga smatramo da se o eventualnim korekcijama u načinu primjene svih pravnih akata treba voditi iskren i otvoren spocjalni dijalog, te dogovorena rješenja  ukomponovati u postojeću pravnu legislativu.

 

  • U ovim teškim vremenima smatramo da se sva primanja koja nemaju karakter plaće ( topli obrok, regres, nakande, otpremnine…) trebaju isplaćivati u punom iznosu.

 

Naime, ova primanja imaju i određenu socijalnu komponentu, jer se isplaćuju svim zaposlenim u Kantonu linearno u jednakoj vrijednosti. Nije prihvatljivo umanjenje niti ukidanje ovih prava jer bi se teret krize neravnomjerno rasporedio tj. isti teret krize bi snosili zaposleni sa minimalnom plaćom kao i dužnosnici sa najvišom.

 

  • Plaće, zajedno sa dodacima na plaću i prekovremenim radom se trebaju isplaćivati redovno , te na taj način omogućiti zaposlenim da održavaju sopstvenu likvidnost.

 

Redovnost isplate plaća smatramo prioritetnom, jer će to kod zaposlenih stvoriti određenu sigurnost, te omogućiti redovno srevisiranje sopstvenih obaveza.

 

  • U slučaju nedostatka sredstava za isplatu pune plaće, pristupiti socijalnom dijalogu tako što će se mjesečno utvrđivati osnovica za plaću a plaća isplaćivati kao akontacija. Neisplaćeni dio plaće voditi kao obavezu za neko bolje vrijeme.

 

Po ovom pitanju Sindikati su spremni voditi socijalni dijalog i tražiti i druga rješenja koja će biti jedinstvena za sve rednike koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

 

  • Sindikati zahtjevaju od Vlade Srednjobosanskog kantona da pristupi izradi Rebalansa Budžeta za 2020.godinu tako što će se znatno ili djelimično reducirati sva potrošnja , a od nekih projekata i potpuno odustati do nekog boljeg vremena (projekti za određene investicije, grantovi, plaćanje komisija, paušali zastupnika, dnevnice, finansiranje političkih partija, materijalni troškovi…).

 

Ovakvim rebalansom bi Vlada pokazala istinsku namjeru da krizu i teret prevaziđemo zajedno, da su životi i zadravlje ljudi kao i njihov materijalni status, iznad svake druge potrebe.

Sindikati pozivaju svoje članove na razumjevanje, dostojanstvo i odgovornost, te poručuju da će se sve aktivnosti voditi javno i u interesu svih nas, na bazi realnog stanja, potreba i mogućnosti.

Sindikati će nastaviti međusobno usko sarađivati, te kod nadležnih institucija insistirati na socijalnom dijalogu u cilju iznalaženja najboljih mogućih rješenja.

Ukoliko bude postojala potreba za provođenjem radikalnih mjera i aktivnosti Sindikati će iste provesti u normalnijim uvjetima, nakon ličnog izjašnjavanja svih članova, te nakon donesenih odluka na organima Sindikata. Za navedene aktivnosti bit će potrebno lično izjašnjavanje i aktivno učešće svih nas.

Jednostrano i protustatutarno djelovanje pojedinaca ili podužnica neće biti tolerisano. 

Molimo pojedine kolege da svoje prijedloge , primjedbe sugestije provode institucionalno tj. od podružnice do centralnih organa Sindikata, jer je to jedino ispravno i u skladu sa statutima i ciljevima Sindikata. Sve će biti uzeto u obzir i na kraju će se donositi jedninstvena rješenje koja su obavezujuće za sve.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

 

  • ministar obrazovanja, mladih,nauke,kulture i sporta SBK/KSB
  • sindikalne podružnice
  • mediji

 

Za KOORDINACIONI ODBOR SINDIKATA OBRAZOVANJA SBK/KSB

Muhamed Pajić Goran Puletić Nada Jukić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *