INFORMACIJA SA PREGOVORA

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 20.04.2020.godine, na poziv premijera Vlade, održan je sastanak Pregovaračkog tima Vlade i predjednika Sindikata koji plaću primaju iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

U ime Vlade sastanku su prisustvovali:

 • Tahir Lendo, premijer
 • Mirjana Plavčić, ministrica finansija
 • Bojan Domić, ministar obrazovanja, nauke,mladih, kulture i sporta
 • Feliks Vidović, ministar MUP-a
 • Anto Matić, ministar zdravstva i socijalne politike
 • Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave

U ime Sindikata sastanku su prisustvovali:

 • Muhamed Pajić, osnovno obrazovanje
 • Goran Pulteić , osnovno obrazovanje
 • Abdulah Serezlija, srednje obrazovanje
 • Nada Jukić, srednje obrazovanje
 • Dragan Škulj, MUP
 • Rešad Jašarević, pravoduđe i uprava
 • Refija Kulašin, državni službenici i namještenici

Tema sastanka bila je „Isplata plaća zaposlenim koji plaću primaju iz Budžeta SBK/KSB“

U uvodnom dijelu sastanka o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i općem finansijskom okviru Budžeta SBK/KSB za 2020.godinu, prisutne je upoznao premijer Tahir Lendo.

Analizu prihoda i rashoda Bužeta, sa akcentom na posljedice koje nastaju i koje će nastati usljed smanjenja javnih prihoda,  te namjeri Vlade da izvrši Rebalans Budžeta za 2020.godinu, prezenitrala je ministrica finansija Mirjana Plavčić.

Nakon iznijetih stavova i diskusija svih prisutnih, dogovoreno je sljedeće:

 1. Isplata plaća za 3. mjesec izvšit će se u punom iznosu u skadu sa važećim propisima
 2. Isplata prekovremenog rada u obrazovanju izvršit će se do dana prekida nastave u punom iznosu a nakon prekida nastave neće, nego će se isti evidentirati kao neisplaćen, što će biti premet naknadnog dogovora
 3. Isplata toplog obroka u obrazovanju će biti isplaćena u punom iznosu za sve dane, sa zakašnjenjem od nekoliko dana
 4. Isplata plaća i naknada za 4.mjesec će biti predmet ponovnih razgovora i zavisit će o prikupljenih sredstava
 5. Početak isplate plaća za 3. mjesec je u narednih 1-2 dana

S poštovanjem,

Koordinacioni odbor sindikata obrazovanja SBK/KSB:

 

 • Muhamed Pajić
 • Goran Puletić
 • Abdulah Serezlija
 • Nada Jukić

 

Za Koordinacioni odbor

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *