INFORMACIJE, MIŠLJENJA, PRIMJEDBE, PRIJEDLOZI, KONSTATACIJE, STAVOVI, ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA NSSOOIO SBK

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 24.04.2021.godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku,  održana 20. sjednica Upravnog odbora Nezvisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Sjednici su prisustvovala većina članova Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora NSSOOIO SBK.

Jedan član Upravnog odbora je bio opravdano odsutan.

U okviru  usvojenog dnevnog reda date su određene informacije, iznijeta mišljenja, primjedbe i prijedlozi, prihvaćene konstatacije, zauzeti stavovi, usvojeni zaključci i donesene odluke.

 

 • Usvajanje zapisnika sa 19.sjednice Upravnog odbora NSSOOIO SBK

 

Zapisnik je sačinila Jaminka Mavrković, imenovani zapisničar Upravnog odbora, te je isti usvojen u predloženom tekstu.

 

 • Analiza zaključaka sa 6. sjednice Skupštine NSSOOIO SBK

 

Nakon analize zaključaka sa 6. sjednice Skupštine NSSOOIO SBK Upravni odbor je konsatovao i zaključio sljedeće:

 • Određeni dio aktivnosti je realiziran u prethodnom periodu, dok su neke aktivnosti u fazi relizacije.
 • Upravni odbor je zaključio da se administrativne aktivnostu u podružnicama po pitanju anketiranja u vezi sa realizacijom prvomoćnih i izvršnih sudskih presuda okončaju najkasnije do 10.05.2021.godine. Sindikalni povjerenik je obavezan do tog datuma spiskove članova sindikata koji se izjasne za potisivanje nagodbe zajedno sa punomoći dostave advokatu do navedenog datuma. 

 

 • U konsultaciji sa advokatom dogovoreno je sljedeće:
 • Obzirom da naši članovi imaju više presuda dovoljna je samo jedna punomoć za  školu na koju se odnose presude.
 • Članovi sindikata koji imaju potraživanja u više škola potrebno je da daju punomoć za svaku školu u kojoj imaju potraživanja.
 • Ukoliko je povjerenik sačinio i predao spisak advokatu bez punomoći, neophodno je da punomoć naknadno dostavi.
 • Sva  potraživanja će sumirati advokat na osnovu presuda, tako da članovi sindikata nisu obavezni ništa dodatno plaćati za tu vrstu administrativnih aktivnosti.

 

 

 • Informacija o radu Komisije za izradu pravilnika o prećenju, osjenjivanju, napredovanju i prelasku u viši platni razred učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika u osnvnim i srednjim školama na područuju Srednjobosanskog kantona

 

 

 • Infomaciju su podnijeli Muhamed Pajić i Azra Menija u svojstu članova Komisije.
 • Data je podrška radu članovima Komisije imenovanih u ime Sindikata, sa ciljem da se iznađu što bolja rješenje koja su u interesu nastavnika i stručnih saradnika. 

 

 

 • Razmatranje organizacijskih aktivnosti u NSSOOIO SBK

 

 

 • Infotrmaciju o obavezama Sindikata u naredmom periodu podnio je Predsjenik upravnog odbora.
 • Upravni odbor je usvojio potrebne dokumente za provođenje prethodnih aktivnosti.
 • Zadužuju se članovi Upravnog odbora da provedu konsulacije u smislu bolje organizacije i funkcionisanja sindikalnih podružnica.

 

 • Tekuća pitanja

 

 • Upravni odbor je usvojio zaključak da se naredna sjednica Upravnog obora održi nakon provednih organizacijkih aktivnosti a vrijeme i mjesto održavanja će naknadno biti utvrđeno.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Muhamed Pajić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *